- Jeg anser det som svært viktig at man i offentligheten tar avstand fra terror og vold, sier Ørjan Askvik som er leder i Islamsk Kultursenter Nordland.

Han sier at det er vesentlig at dette skjer på tvers av både politiske og religiøse arenaer.

Nærmere 100 personer hadde møtt opp for å ta del i markeringen.

Støttemarkeringen arrangeres for ofrene av terroren i Paris, Beirut og Sinjar arrangeres i regi av Kurdisk kulturforening i Bodø, Ungdomsrådet i Bodø og Kvinnenettverk Noor.

- Vi arrangerer en partipolitisk uavhengig støttemarkering for ofrene av terroren i Paris, Beirut og Sinjar. Vi samler oss i Glasshuset hvor vi vil ha ett minutts stillhet og det blir mulighet for å legge ned blomster og skrive kondolanser for å gi uttrykk for sin sorg og sine følelser etter de tragiske terrorhandlingene forrige uke, skrev pådriver Ali Horori tidligere denne uken.

Les mer: Inviterer til støttemarkering

Ifølge Horori er målet å vise at alle står sammen side om side for å hedre alle som er berørt av terroren:

- Vi vil vise at vi bryr oss og at vi står sammen mot terrorisme. Ingen ord kan beskrive grusomhetene som begås av terrorgrupper som IS og Assads regime.

Samarbeid

Det er Kurdisk kulturforening som sammen med Bodø ungdomsråd og kvinnenettverket Noor som står bak markeringen fredag ettermiddag.

Disse vil også sørge for å la protokollene være tilgjengelig for besøkende i Glasshuset på dagtid lørdag.

- Senere vil vi forsøke å få dem inn i et offentlig bygg i Bodø slik at alle som ønsker det, kan skrive seg inn, sa Ali Horori til an.no torsdag.

Les mer: Her kan du hilse til de terror-rammede

Gi uttrykk for sine følelser

- Dette skal være en mulighet for folk til å gi uttrykk for sine følelser. Så folk kan skrive alt fra dikt til bare å sette navnet sitt i protokollen, sier Salamatu Winningah i kvinnenettverket Noor.

Hun sier dette om grunnen til at kvinnenettverket Noor er med:

- Vi ser av terrorhandlingene i Beirut og Paris at terror ikke har skillelinjer – den rammer alle. Og vi skal ikke la den splitte oss slik terroristene ønsker.