Har satt ned prisen, men rådmannen er ikke overbevist