- Uheldig at krisesenteret må bruke advokat for å kommunisere

Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Bodø har hyret advokat for å få tilsyn med barneverntjenesten. - Alvorlig at man ikke kan kommunisere, beskriver leder i kontrollutvalget, Inga-Lill Sundset.

Wanja Sæther, leder for Krisesenteret i Bodø har hyret advokat for å få tilsyn med barneverntjenesten. - Alvorlig at man ikke kan kommunisere, beskriver leder i kontrollutvalget, Inga-Lill Sundset.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

AN skrev mandag at Krisesenteret i Bodø har bedt Fylkesmannen i Nordland føre tilsyn med barneverntjenesten.

Bakgrunnen er en rekke forhold som krisesenteret mener utgjør en trussel mot barns rettsikkerhet. De har engasjert advokat i saken.

LES MER: Ber om granskning av egen arbeidsgiver

Konfrontert i kontrollutvalget

Saken ble diskutert i kontrollutvalget mandag. Der ble også barnevernleder konfrontert med brevet fra advokaten til Krisesenteret.

- Slik jeg forstår det, ligger det en faglig uenighet i bunn, sier leder i kontrollutvalget Inga-Lill Sundset.

Arbeiderpartiet vil stille spørsmål underdagens formannskapsmøte om hva som er rutinene ved oppfølging av varslingssaker og vern av varslere.

- Uheldig

Sundset har full forståelse for at krisesenteret har sett seg nødt til å involvere advokat, men synes det er uheldig at de faktisk har måttet gå til et sånt skritt for å få dialog med kommunen de selv er en del av.

-  Det er alvorlig at de ikke klarer å kommunisere! Og det burde være mulig å varsle på en annen måte, sier hun og forventer at kommunaldirektørene setter seg ned å finner ei løsning på problemene.

Wanja Sæther, krisesenterleder, stiller seg undrende til at varsel av kritikkverdige forhold blir definert som "uenighet".

- Når Sundset mener det burde vært mulig å varsle på andre måter, vil jeg presisere at det faktisk er gjort, flere ganger, over år, sier hun i en kommentar til AN.

Knusende rapport

Så sent som i februar i fjor la kommunerevisoren i Salten, Monika Amundsen, fram en knusende rapport om barneverntjenesten.

"Barnevernet i Bodø har et ledelsesproblem", var hovedkonklusjonen.

Kommunerevisoren kalte rapporten om barnevernet i Bodø den mest alvorlige hun hadde sett.

LES MER: Kraftig kritikk av barnevernet

Barnevernleder Tone Hilde Birkelund sa den gang at hun ikke kjente seg igjen og hevdet rapporten hadde en rekke mangler.

- Ledelse vel ivaretatt

Barnevernleder Tone Hilde Birkelund peker på at saken fra krisesenteret og revisjonssaken er to ulike saker.

- Revisjonssaken fra i fjor peker på andre områder enn det krisesenteret skriver i brevet fra advokaten, sier Tone Hilde Birkelund, leder for barneverntjenesten i Bodø.

Hun sier videre at revisjonssaken er fulgt opp på flere områder.

– Den gang ble det beskrevet som et ledelsesproblem?

– Ledelsen i barnevernet i Bodø er vel ivaretatt.

Siden 1.1.2011 har de mottatt 2500 bekymringer.

– Bare 11 av disse kom fra krisesenteret, avslutter hun.

Fulgt opp tett

Sundset sier kontrollutvalget har fulgt opp barneverntjenesten tett siden rapporten ble kjent.

- Vi har hatt en god prosess og det er mye endring på gang, bekrefter hun.

 I vedtak i bystyremøtet 27.3.2014 heter det:

"Bystyret forventer at rådmann umiddelbart setter i verk tiltak for å lukke de avvikene som er avdekket i rapporten"

En del er påbegynt: Blant annet har en person vært ansatt på fulltid for å rydde opp i rekkene og få ting på stell.

Deadline er satt til kontrollutvalgets møte den 5. oktober.

Artikkeltags