- Bodø uegnet som base

Forsvarssjef Harald Sunde overleverte sin rapport til forsvarsminister Espen Barth Eide.

Forsvarssjef Harald Sunde overleverte sin rapport til forsvarsminister Espen Barth Eide. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Forsvarssjefen mener befolkningsveksten i Salten ikke passer med Forsvarets utviklingsmuligheter. Er du enig?

DEL

Forsvarssjef Harald Sunde anbefaler enbaseløsning, lagt til Ørland.

Det er mot hva generalinspektøren for Luftforsvaret mener i et hemmelig dokument.

Kostnader

- F-35 blir tidenes største investering i Forsvaret, og både krever og muliggjør en total gjennomgang av Luftforsvarets organisasjon, operative struktur, baser og logistikk- og støttesystemer. Det anbefales en kostnadseffektiv énbase-løsning for våre nye kampfly, lokalisert ved Ørland hovedflystasjon, skriver han på Forsvarets hjemmeside.

Istedet for 56 nye kampfly, mener forsvarssjefen nå at 52 fly imøtekommer oppgavene.

Videre skriver han:

- Fra kampflybase Ørland vil våre fremtidige kampfly ha god evne til å virke med luftmakt nasjonalt, blant annet gjennom et velutviklet konsept for å deployere til andre flyplasser ved behov.

For folketett

Begrunnelsen er blant annet at Bodø deler områder med en by med sivilbefolkning, noe man slipper på Ørland. Evenes var aldri tiltenkt en rolle som hovedflybase, ifølge Sunde.

- Bodø vokser for fort. Det blir for mange innbyggere, hus og bygninger. Ved å legge en base hit har man veldig få utviklingsmuligheter i fremtiden, sa Sunde på pressekonferansen torsdag.

Han stilte spørsmål om det var fornuftig og forsvarlig å investere alle disse pengene i en kampflybase som deler området med en by - og at det ville begrense videreutviklingen av Forsvarets kapasitet.

- Jeg vil ikke si hvilken kampflybase jeg vil ha eller hvor mange jeg vil ha. Forsvarets egne behov vil alltid ligge høyere enn lokale hensyn, sa forsvarsminister Espen Barth Eide etter å ha mottatt det fagmilitære rådet.

- Vi kommer til å studere dette nøye. Jeg tar det derfor med meg og går, og overlater scenen til forsvarssjef Sunde, sa Barth Eide ifølge VG Nett.

Her kan du lese kortversjonen av rapporten

Her kan du lese langversjonen av rapporten

Overkapasitet

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Finn Kristian Hannestad, mener det er en overkapasitet av antall baser i luftforsvaret.

- Vi vil prøve å flytte små miljøer sammen, slik at de blir sterkere, sier han.

Det anbefales opprettet et nytt nasjonalt luftoperasjonssenter integrert med en kontroll- og varslingsstasjon (ARS) ved Forsvarets hovedkvarter på Reitan.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon CRC Sørreisa legges ned. Det samme gjelder CRC Mågerø. Også her anbefales det at oppgavene overføres til det nye nasjonale luftoperasjonssenteret på Reitan.

Dette foreslår forsvarssjefen:

Hæren:

 • Panserbataljonen vil holdetil på Setermoen sammen med Artilleribataljonen, Etterretningsbataljonen og Sanitetsbataljonen.
 • I Bardufoss etableres generalinspektøren for Hæren med Hærstaben og stab Brigade Nord i Rusta leir, sammen med Logistikkbataljonen og Sambandsbataljonen.
 • Militærpolitikompaniet videreføres på den militære delen av Bardufoss flyplass. Leirene i Heggelia og Sundlia anbefales avviklet når dagens aktivitet i disse leirene er samlet i Rusta leir.
 • Skjold leir videreføres som base for Ingeniørbataljonen.
 • Virksomheten ved Garnisonen i Sør-Varanger videreføres som i dag.

Luftforsvaret:

 • Det anbefales opprettet et nytt nasjonalt luftoperasjonssenter ved Forsvarets hovedkvarter på Reitan. Luftforsvarets kontroll og varslingsstasjon, CRC Sørreisa, legges ned.
 • Bodø hovedflystasjon anbefales lagt ned.
 • Forsvarets fire P-3C maritime overvåkingsfly videreføres på Andøya. To P-3N anbefales utfaset. Bardufoss videreføres som helikopterbase for NH 90 maritime helikoptre og Bell 412 transporthelikoptre, med tilhørende avdelinger på Haakonsvern og på Rygge.

Sjøforsvaret:

 • Logistikkbasen ved Ramsund og kystjegernes base i Sortland videreføres.
 • Heimevernet: I Region 4 (Nord-Norge) videreføres distriktsstabene for HV-16 i Bjerkvik og for HV-17 på Porsangmoen i Porsanger.
 • Distriktstaben HV-14 på Drevjamoen ved Mosjøen anbefales nedlag, mens HV-16 overtar territorielt ansvar og styrkeproduksjonsansvar.
 • Heimevernets befalsutdanning på Porsangmoen videreføres.

an.no kommer tilbake med mer.

Artikkeltags