Ber om granskning av egen arbeidsgiver

Ifølge brevet, har krisesenteret ved flere anledninger forsøkt å melde fra, både til saksbehandlere i konkrete saker, til barnevernleder, Fylkesmannen og via intern tjenestevei i kommunen.

Ifølge brevet, har krisesenteret ved flere anledninger forsøkt å melde fra, både til saksbehandlere i konkrete saker, til barnevernleder, Fylkesmannen og via intern tjenestevei i kommunen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Krisesenteret i Bodø har engasjert advokat for å få tilsyn med barneverntjenesten

DEL

I et brev som AN har fått innsyn i, ber Gunhild Vehusheia i VIVE Advokater, Fylkesmannen i Nordland gjennomføre kontroll av barneverntjenesten i Bodø kommune.

- Alvorlig

Anmodningen kommer på vegne av krisesenteret i Bodø.

I dokumentet, som er sendt som kopi til Barne- likestillings- og integreringsdepartementet, Salten kommunerevisjon og Bodø kommune, beskrives situasjonen som alvorlig:

"Det er tidligere meldt bekymringer vedrørende barnevernets håndtering av saker som omhandler vold, men etter krisesenterets erfaring og skjønn, har situasjonen ikke blitt bedre" heter det.

Bekymret

Anmodingen begrunnes i en rekke forhold, blant annet:

  • Manglende arbeid i undersøkelsesfasen
  • Bruker uforholdsmessig lang til på undersøkelser
  • Omdefinerer familievold til samlivsproblemer og barnefordelingskonflikter
  • Bruker krisesenteret som "hvilepute"
  • Nedprioriterer viktig samarbeid med blant annet krisesenteret
  • Iverksetter ikke tilstrekkelige tiltak i etterkant av undersøkelsesfasen for å hindre ytterligere vold og omsorgssvikt

Meldt fra flere ganger

Ifølge brevet, har krisesenteret ved flere anledninger forsøkt å melde fra, både til saksbehandlere i konkrete saker, til barnevernleder, Fylkesmannen og via intern tjenestevei i kommunen.

Krisesenterleder Wanja Sæther vil ikke kommentere saken overfor AN mandag.

Heller ikke advokat Gunhild Vehusheia vil utdype konflikten ut over det som fremgår i brevet, men sier på generelt grunnlag:

- Det er utrolig viktig at kommunalt ansatte melder bekymring når barns rettsikkerhet står i fare.

Uenighet

Kommunen har et overordnet ansvar for å følge opp barnevernets arbeid. Bodø kommune kan dermed bli erstatningsrettslig ansvarlig i forhold til de barn som ikke følges opp tilstrekkelig.

Rådmann Rolf Kåre Jensen kommenterer saken slik:

- Saken bunner i en uenighet mellom krisesenteret og barnevernet om hvordan saker skal håndteres. Jeg registrerer at Krisesenteret har bedt om at Fylkesmannen skal føre tilsyn med barneverntjenesten. Det må vi bare ta til etterretning.

Jobber med saken

Han erkjenner at han stusset litt da brevet fra VIVE Advokater kom:

- Vi har startet arbeidet med å finne løsninger på denne uenigheten, blant annet hatt møter mellom partene og løftet saken opp til kommunaldirektørnivå. Målet er å finne gode samarbeidsrutiner, som sikrer rask og god behandling for barna som trenger bistand, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken