– Beklagelig at en ansatt bruker en privat sak til å snakke negativt om sin arbeidsgiver

Bodø kommune har fått hele denne historien til gjennomlesning og deretter svart på noen spørsmål om saken.