Hun peker likevel på at fylkesnemnda to ganger har sagt at det var riktig å overføre omsorgen for Anita og Kumars barn.

– Det er ikke aktuelt for oss å angripe lagmannsrettens dom ved å anke til Høyesterett, sier hun.

Kommunaldirektør for sosiale saker, Jann Aakre, har ikke sett dommen og ønsker derfor ikke å kommentere kritikken mot barnevernstjenesten i Bodø. Aakre henviser til kommuneadvokat og rådmann.

Heller ikke fungerende leder av barnevernstjenesten, Lise Tymi, har lest dommen og vil derfor ikke gi kommentarer.

Rådmann Svein Blix sier:

– Vi skal gå gjennom dommen, lese den grundig, vurdere formuleringer og så trekke en konklusjon, sier rådmannen.

– Dommen går ikke i barnevernets favør. Det må vi forholde oss til. Det gjelder i denne saken og må ikke oppfattes som en generell dom over barnevernsarbeidet i Bodø. Det handler ikke om å vinne eller tape. Barnevernet er til for barnets beste. Som regel vinner kommunen fram når barnevernet er nødt til å gripe inn, sier rådmannen.