- Bodø er samisk foregangskommune

Høytlesning på samisk: Mørkvedmarka skole har samisk undervisning på tre trinn. Fra venstre Alessia Reina (12 år), Ailo Thomassen (11 år), statssekretær Raimo Valle (Ap) og fylkesmann Hill-Marta Solberg. Stående bak: Sametingsrepresentant Inga-Lill Sundset, Vesthavet valgkrets. 
 Foto: Anne Grenersen

Høytlesning på samisk: Mørkvedmarka skole har samisk undervisning på tre trinn. Fra venstre Alessia Reina (12 år), Ailo Thomassen (11 år), statssekretær Raimo Valle (Ap) og fylkesmann Hill-Marta Solberg. Stående bak: Sametingsrepresentant Inga-Lill Sundset, Vesthavet valgkrets. Foto: Anne Grenersen

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

2,5 millioner skal styrke samisk språk, kultur og næring.

DEL

Det skal brukes nær 2,5 millioner kroner på å styrke samisk språk, kultur og næring i Nordland i de neste to årene.

Pengene kommer i forbindelse med regjeringens handlingsplan for satsning på samisk språk, og Fylkesmannen i Nordland har fått et særskilt ansvar for å gjennomføre dette i kommunene i Nordland.

Synlighet

Statssekretær i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Raimo Valle (Ap), trekker fram Bodø som en foregangskommune.

- Bodø har satt opp ett, samisk navneskilt. Det gir synlighet. Det er synd å si det, men reaksjonene har vært som forventet.

Det samiske har vært noe skjult og privat så lenge. Når det samiske nå løftes fram, blir det støy, og ting blir satt på spissen i en opphetet diskusjon.

Men spør du nordmenn, tror jeg de færreste vil si at de ønsker at samisk språk og kulur skal forsvinne helt.

Undervisning

Undervisning i samisk språk er ett av områdene handlingsplanen satser på.

I dag har mellom 90 og 100 elever i grunnskolen undervisning i samisk, og tallet har vært gledelig stigende i Nordland.

- Og i motsetning til i andre fylker er frafallet i ungdomsskolen mindre enn ellers i landet, opplyser utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen.

Flere mål

I regjeringens handlingsplan for samisk språk satses det på flere «løp»: Det er et mål å få flere til å lære samisk i skolene, og at flere skal kunne bruke samisk i møte med offentlige etater.

Det er også ønskelig at samisk språk og kultur skal bli mer synlig i det offentlige rom, og at flere kommuner skal bli forvaltningsområde for samisk språk.

I dag er det bare Tysfjord kommune i Nordland som har slik status.

Omfatter mye

At Nordland nå blir pilotfylke for gjennomføring av regjeringens handlingsplan, omfatter mye mer enn å styrke den samiske språkundervisningen.

Det skal satses på fire områder: Barn og unges oppvekstvilkår, sosiale helsetjenester, samisk språk og reindrift og realpolitikk.

Fylkesmannen i Nordland skal ha et særskilt ansvar for å veilede den enkelte kommune, slik at den samiske delen av befolkningen blir ivaretatt på en god måte.

Langt igjen

Fylkesmann Hill-Marta Solberg innrømmer at det er langt igjen til at den samiske befolkningen kan snakke samisk i alle deler av den offentlige forvaltningen i Nordland.

Men statssekretær Raimo Valle understreker at det ikke nødvendigvis er noe ml at alle skal kunne snakke samisk overalt.

- Det kan være snakk om å sørge for at det gis offentlig informasjon både på norsk og samisk, påpeker Valle.

I Nordland konsentreres satsingen om sør- og lulesamisk.

Artikkeltags