Bodø er BUP-versting

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ingen norske kommuner har flere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien enn Bodø.

DEL

Det kommer fram i en rapport utarbeidet av kommunens eget samhandlingsprosjekt.

I fjor ble over 400 barn og ungdom henvist til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bodø, og nesten 12 prosent av barn og unge i Bodø har fått påvist en psykiatrisk diagnose.

Manglende utredning

I rapporten blir det også poengtert at Barne- og ungdomspsykiatrien avviser rundt halvparten av henvisningene fra Bodø kommune. Årsaken til dette er manglende kommunal utredning, eller fordi det er snakk om tilfeller med lettere psykiske lidelser som kommunen skulle håndtert selv.

– Vi har fått klar beskjed fra BUP at det har vært for enkelt å henvise til BUP – systemet i Bodø, og vi har helt klart en jobb å gjøre for å forbedre dette, sier kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti i helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune.

Dårlig jobb. Hun legger ikke skjul på at det tidvis har vært altfor mange barn og unge som altfor raskt er blitt henvist til BUP, og at Bodø kommune har gjort en for dårlig jobb i denne sammenhengen.

– Men nå er vi i ferd med å bli bedre, blant annet ved at Bodø kommune har fått på plass tre kommunepsykologer, som ivaretar ulike aldersgrupper barn og unge, sier Mosti.

Todelt ansvar

Ansvaret for psykiske lidelser blant barn og unge er todelt. Staten har ansvar for de med moderate og alvorlige lidelser, mens kommunen skal ivareta forebygging, utredning og behandling av lettere psykiske lidelser blant barn og ungdom.

Lie Mosti mener at en kombinasjon av større oppmerksomhet fra skolenes side knyttet til hvem som har behov for behandling, riktige beslutninger, og økt involvering av familiesentrene i bydelene vil gi gode resultater. – Barne- og ungdomspsykiatrien er kompleks, men jeg tror at denne saken blant annet handler om hvordan familiesentrene skal fungere. Nå er vi i gang med å finne løsninger, sier Lie Mosti.

Samhandlingsreform

Rådmann Rolf Kåre Jensen mener prosjektgruppen som nå jobber med å finne løsninger blir viktig i det videre arbeidet.

– Vi er nødt til å få gjort endringer i denne tjenesten, ikke minst med tanke på at neste steg i Samhandlingsreformen omfatter blant annet barne- og ungdomspsykiatrien. Som kommune kan vi ikke være fornøyd med dagens situasjon, og klarer vi ikke å forbedre oss på dette området kan vi få store utgifter i årene som kommer, sier Jensen.

Artikkeltags