Biskopen krever midtrekkverk

Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Biskop Tor B. Jørgensen ber statsminister Jens Stoltenberg om å få opp øynene for hvor viktig midtrekkverk er for å unngå alvorlige trafikkulykker på norske veier.

DEL

Biskopen i Sør-Hålogaland er styreleder i den nylig oppstartede foreningen Nei til Frontkollisjoner, som Per-Kaare Holdal fra Lofoten er en av drivkreftene bak.

I går møtte Tor B. Jørgensen statssekretær Svein Fjellheim ved Statsministerens kontor for å legge fram foreningens sak.

Enkelt tiltak.

Ønsket om milevis med midtrekkverk langs norske veier var det fremste budskapet biskopen ville viderebringe til statsminister Jens Stoltenberg.

– Skille mellom kjørebanene trekkes fram som det viktigste elementet for å få ned dødsulykkene. Det understrekes også av fagfolk i Vegdirektoratet, sa biskopen.

Den trafikkengasjerte biskopen, som er kjent for de årlige trafikkaksjonene i Bodø i januar, viste også til at møteulykkene har gått dramatisk ned på veistrekninger med midtdeler i Sverige.

– Midtdeler er i prinsippet et enkelt tiltak som kan bli standard på norske veier med en viss trafikkmengde. Det er en lite kostnadskrevende og en god løsning, som man kan få på plass mange steder i løpet av kort sikt. Det er merkelig at det ikke har vært større fokus på dette før, sier Jørgensen til Avisa Nordland.

Lover ingenting.

Han mener det er et paradoks at det opereres med nullvisjon for antall drepte i trafikken når det bare er satt av ni kilometer med midtrekkverk i årets veibudsjetter.

– Og dette til tross for at Vegvesenets folk er fullt klar over for et effektivt virkemiddel midtrekkverk er, sier Nordland-biskopen.

Han ønsker at midtrekkverk får en atskillig større plass i det arbeidet som nå pågår med Nasjonal transportplan 2010-2019.

Statssekretær Fjellheim kunne ikke gi noen lovnader om mer penger til fysiske skiller mellom kjørebanene. Men han understreket at han hadde full forståelse for biskopens engasjement.

– Jeg bor selv i Rogaland, og jeg må si at jeg nesten ikke har lyst til å kjøre på E39 med barnebarna i bilen med tanke på alle ulykkene, sa Fjellheim, som samtidig poengterte at Norge har få dødsulykker langs veiene sammenlignet med andre land.

Artikkeltags