Flere bilforhandlere er skeptiske til å ta imot brukte elbiler i innbytte. Noen sier blankt nei.

– Vi er skeptiske til å ta inn brukte elbiler i bytte hos oss. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt batterikapasiteten, og det er vanskelig å si hvor lenge batteriene vil vare, sier bilselger Andreas Helgesen hos Sveins Auto AS i Bodø.

Han sier elbilene har vært for kort på markedet til at de kan garantere hvor lenge batteriene til de ulike merkene vil vare.

Selv selger de elbilen Ford Focus Electric, men de har foreløpig ikke tatt inn noen brukte biler av denne modellen.

– Vi har ikke fått noen forespørsler om å ta den inn. Det er en vurdering vi vil ta når den tid kommer.

– Utviklingen går veldig raskt, og det er vanskelig å si hvor mye dagens elbiler vil være verdt om få år. Med alle fordelene lønner det seg kanskje akkurat nå, men man også se lønnsomheten i det store bildet, sier Helgesen.

– For stor risiko

Toyota Nordvik i Bodø sier nei til å ta inn brukte elbiler.

– Vi tar ikke innbytte i brukte elbiler som benytter batterier for lagring av energi. Vi mener det er knyttet for stor risiko til dagens teknologi på disse bilene, både i forhold til levetid og ytelser på batterier, men også i forhold til bilenes funksjon og rekkevidde i vårt klima sett opp mot de forventninger vi tror kundene har, sier regionleder Bjørnar Hansen.

Hansen mener også det ligger en betydelig usikkerhet for verdien på elbilene dersom dagens insentiver faller bort.

– Vi mener at disse bruktbilene ikke kan videreselges i våre butikker innenfor våre målsettinger om kundetilfredshet, og heller ikke i forhold til norske forbrukerkjøpsrettigheter uten en betydelig risiko, sier han.

Flygt Bil er også skeptiske til å ta inn brukte elbiler.

– Det er stor usikkerhet rundt levetiden til batteriene og garantiansvaret vi får ved å ta inn brukte elbiler. Dersom batteriene ryker, vil det være store kostnader knyttet til dette, sier daglig leder Mats Steensen.

– En myte

Norsk elbilforening reagerer på holdningene.

– Det er en myte at batteriene på elbiler ikke holder lenge. Det har vi testet. Blant annet ble en elbil benyttet som taxi, og kjørte dermed tilsvarende mye som en elbil ville gjort gjennom en hel levetid. Batteriene holdt veldig godt, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i elbilforeningen.

Han mener bilforhandlerne må sette seg bedre inn i elbiler.

– De risikerer å bli utkonkurrer dersom de ikke følger med i tiden. Brukte elbiler selger godt, hevder Haugneland.

Tar inn

Imaas Bil AS er forhandler av den populære elbilen Nissan Leaf, og tar imot brukte elbiler i alle merker.

– Vi tar inn alle brukte elbilmodeller, som innbytte ved kjøp av ny bil. Vi gjør selvfølgelig en vurdering av hver enkelt bil, men de vi tar inn selges raskt ut igjen, sier selger Trond Brunvær.

Det samme gjør bilforhandleren Sulland.

– Vi har ingen betenkeligheter med å ta inn brukte elbiler, men det er først og fremst egne merker vi tar inn. Det har heller ikke vært noe problem å selge ut brukte elbiler, forteller daglig leder Fredrik Torbjørnsen.