Forvirret over at en innsparing i praksis betyr 35 millioner i økte utgifter?

Det er også de ansatte ved 330-skvadronen og de operative miljøet i Luftforsvaret.

Det er arbeidstidsstriden ved redningsskvadronen som nå gir seg direkte oppsiktsvekkende utslag. Avisa Nordland har fått tilgang til bakgrunnstallene, og de viser et forbløffende bilde.

Dagens tall.

Her er hva som vil skje:

I dag er det 16 besetninger på 330-skvadronen. Hver besetning består av fem personer.

I løpet av et par år vil Rygge i Østfold bli opprettet som egen avdeling og skvadronen får ansvaret for fem baser

Med dagens avtaler trenger skvadronen seks nye besetninger for å utføre den nye beredskapen på 15 minutter på fem baser døgnet rundt, året rundt. Totalt er man da oppe i 23 besetninger som til sammen utgjør 115 personer.

Med dagens avtaler vil dette føre til at hver av de 115 personene tjener 204.000 kroner ekstra i året på grunn av vaktbelastningen. Noe som dekker rundt 700 timer per person, som ikke er kompensert på noen annen måte.

Total regning for Forsvaret: 23 millioner kroner i året.

Men det er altså denne avtalen Forsvarsstaben ikke vil ha noe av. De mener det årlige tillegget på 204.000 kroner blir for mye og at det betales ut på gale premisser.

Følgene av dette blir at de ansatte krever en turnusordning, slik at de kan få ordnede arbeidsforhold når kompensasjonen forsvinner. En turnus som krever ytterligere sju nye besetninger på til sammen 35 mann.

Rådyr løsning.

Og det blir ikke billig. Her er regnestykket:

Lønn og sosiale utgifter til 35 ansatte utgjør 14 millioner kroner i året.

Årlig simulatortrening til 14 piloter (to per besetning) kommer på 1,4 millioner kroner i året

Kurs for 35 personer koster 350.000 kroner i året

Ekstra flytid for å innfri Nato-kravene medfører 200 timer i året per besetning. Sum: 1.400 timer ekstra flytid. En flytid som koster 30.000 kroner per time. Årlig regning: 42 millioner kroner

Med andre ord, en turnusordning vil medføre 58 millioner kroner ekstra i faste, årlige driftsutgifter for redningsskvadronen.

I tillegg kommer utdanning av 14 nye helikopterflygere til minimum tre millioner kroner per hode. Sum 42 millioner kroner. Pluss utdanning av de 21 øvrige besetningsmedlemmene, noe som vil ligge rundt fem millioner kroner.

Økte utgifter.

Fasit?

For å fjerne en avtale som koster 23 millioner kroner ekstra, er Forsvaret villige til å bruke en engangsinvestering på 47 millioner kroner til utdanning og øke det årlig driftsbudsjettet med 58 millioner kroner.

På toppen av det hele risikerer man at svært mange av dagens ansatte på 330-skvadronen vil slutte i ren frustrasjon over forholdene. Det fører til tap av kunnskap og erfaring. Pluss at det fører til økte utdanningsutgifter når disse skal erstattes.