Gå til sidens hovedinnhold

Ber Nordlands-sykehuset avvente nedleggelse av traumeavdeling

Et samlet fylkesting:

Artikkelen er over 7 år gammel

AN skriver onsdag om at traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset kan bli lagt ned, og at dette er noe både pasienter og fagpersoner frykter kan få alvorlige konsekvenser for mange.

Saken skal behandles i styret i Nordlandssykehuset torsdag.

I en felles uttalelse fra samtlige partier i Nordland fylkesting onsdag heter det:

- Partiene på fylkestinget i Nordland ber Nordlandssykehuset avvente en eventuell beslutning om å legge ned Enhet for Traumelidelser ved Nordlandssykehuset i Bodø. Vi mener redegjørelsen Helse Nords administrerende direktør ble bedt om i styremøte 30.10. d.å., bør foreligge før en beslutning fattes. For å skape et best mulig beslutningsgrunnlag, bør det samme gjelde for risikovurderingen med henhold til hvilke konsekvenser en nedleggelse kan medføre for denne pasientgruppen.

- Vil miste sitt eneste tilbud

Videre påpeker partiene på fylkestinget at det i dag finnes kun tre avdelinger i Norge som tar i mot og behandler traumepasienter. I tillegg til Bodø er det Viken i Bardu og Modum Bad.

- Det behandles pasienter fra hele landet. Ventetiden er på dette området alt for lang. Om traumeavdelingen legges ned i Bodø vil det kun være to avdelinger igjen for denne gruppa, der Modum Bad er den eneste som tar i mot pasienter under 18 år. Ventetiden vil i så fall ytterligere forlenges. Disse pasientene vil ved dermed miste sitt eneste spesialiserte tilbud dersom enheten i Bodø legges ned.

- Stort behov

Politikerne på fylkestinget påpeker at behovet for en opptrapping av psykiatriske tilbud er stort i Norge.

- Forebygging er en avgjørende faktor for å kunne redusere antall mennesker som tar sitt eget liv, skriver de.

- Bør foreligge en plan

I forslaget fra Nordlandssykehuset foreslås det at de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal bygges opp for å ivareta allmennpsykiatriske diagnoser.

- Hvordan kompetansen på DPSène skal bygges opp er også uavklart. Det bør foreligge en plan før en nedleggelse iverksettes, skriver politikerne og avrunder:

- Vi er opptatt av fremtiden for de berørte pasientene og deler Helse Nords styre sine bekymringer og ber Nordlandssykehuset avvente sine vedtak til en slik redegjørelse foreligger.

Denne uttalelsen er skrevet under av:

Siv Larsen Aasvik (Ap), Dagfinn Olsen (Frp), Bente Anita Solås, (H), Peter Eide Walseth, (KrF), Linn Stemland (Rødt), Ann-Hege Lervåg (SP), Marit Tennfjord (SV) og May Valle (V).

Kommentarer til denne saken