Omtrent 60 personer hadde møtt opp, og flere var på vei inn dørene da folkemøtet på Rønvik skole begynte onsdag kveld. Møtet ble holdt for å diskutere problematikken rundt de nye boligene til personer med rus- / psykiatriproblemer som er planlagt i Årnesveien.

Flere deltakere

Blant annet representanter fra politiet og naboer til lignende kommunale boliger andre steder i landet var på plass for opplyse de fremmøtte. I tillegg var virksomhetsleder i oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø, Lena Breivik, tilstede.

- Jeg har store forventninger til møtet, og det er sikkert mange av de som møter opp som sitter inne med gode spørsmål, sier Breivik.

Vil overbevise

Virksomhetslederen har god erfaring med bemannede boliger.

- Flere i salen er nok engstelige for hva som kan skje i nabolaget her, med tanke på nærheten til barnehage, skole og de eldre. Vi skal prøve å overbevise folket om at en bemannet bolig vil fungere og at en slik ordning vil gå bra. Vi har god erfaring med bemannede boliger, sier Breivik.

Fornøyd med oppslutningen

- For to år siden var det rundt 80 personer her, og vi håper på det samme antallet i kveld. Det ser veldig bra ut så langt, avslutter virksomhetslederen.