Medisinsk direktør i Nordlandssykehuset, Barthold Vonen har mottatt landets første Pasientsikkerhetspris til ledere i norsk helsevesen. Prisen ble delt ut under den nasjonale ledersamlingen for pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" på Værnes onsdag 4. juni, skriver Nordlandssykehuset på sine nettsider.

Han æres blant annet med ordene "viktig veileder, pådriver og inspirator i pasientsikkerhetsarbeidet".

Rørt

En tydelig rørt og stolt Barthold Vonen tok i mot prisen. Etter først å ydmykt ha takket, kvitterte han med å si at dette er en pris til "laget vårt i Bodø".

- Det er en pris til vårt styre, en pris til vår administrerende direktør og en pris til Seksjon for pasientsikkerhet. Men ikke minst til de ansatte som tar i mot "den ene børa etter den andre". Det er en pris som også synliggjør viktigheten av tverrfaglighet, sa Barthold Vonen og pekte på de mange yrkesgrupper i sykehus, fra portør til spesialist.

- Jeg har selv vært portør en gang, og vet hvor viktig også denne jobben er.

- Vi må ha entusiaster for å lykkes i dette arbeidet. Dette er ingen quick fix. Det er langsiktig arbeid som krever at vi tror at det nytter. Og vi må ha en administrerende direktør som vil og forstår viktigheten av dette arbeidet.

Begrunnelse

I begrunnelsen fra det nasjonale pasientsikkrhetsprogrammet heter det:

"Pasientsikkerhetsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i helsevesenet som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet.

Viseadministrerende/medisinsk direktør Barthold Vonen har gjennom flere år vært en pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet i egen virksomhet, regionalt og nasjonalt. Han er en viktig veileder, pådriver og inspirator i pasientsikkerhetskampanjen og - programmet. Han har bidratt aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur ved å være åpen om pasientskader og ta ansvar for uønskede hendelser.

Vonen har bidratt til å sette konkrete mål for å redusere pasientskader i helseforetaket, og har synliggjort og tilrettelagt for målrettede pasientsikkerhetsaktiviteter. Han har vært pådriver for å innføre kontinuerlige målinger av kvalitet på forbedringsområder i form av tidsserier, og det er oppnådd målbare resultater.

Barthold Vonen fremstår som er en klar, inspirerende og tydelig pådriver for pasientsikkerhetsarbeidet, og hans innsats har bidratt til reelle forbedringer for pasientene. Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 tildeler derfor Barthold Vonen pasientsikkerhetsprisen for 2014."