I en dokumentar i Endelig helg lørdag fortalte Edith Pedersen og Yngve Brox Guldbjørnsen om misbruk og overgrep fra livet på barnehjem i Finnmark. Nå vurderer kommunen om forholdene ved de to barnehjemmene i Tana skal granskes. Til å delta i dette arbeidet har kommunen invitert Brox Guldbjørnsen. Han bodde ett år på barnehjemmet Hans Schanches Minne. Avisa Nordland presiserer at det ikke var forholdene ved dette barnehjemmet han uttalte seg om i dokumentaren.

– Jeg synes det er bra at Tana tar dette initiativet. Men jeg vet ikke verdien av at en kommunen nå og en kommune da tar tak i dette. Alle barnehjemmene burde vært sett under ett, sier Brox Guldbjørnsen.

Strategi. Seniorrådgiver i Tana kommunen Olav E. Johansen sier til Avisa Nordland at det planlegges et forberedende møte i mai hvor representanter fra kommunen, Fylkesmannen i Finnmark, Samemisjonen, tidligere barnehjemsbarn og støttegruppen for tidligere barnehjemsbarn fra Oslo og Stavanger vil delta.

– Et viktig spørsmål vil være hvordan vi skal få tak i dem som har bodd på barnehjemmene og bli enige om en strategi. Tanken er å få til et stort møte sammen med mange av de tidligere barnehjemsbarna før sommeren. Etter det vil vi samle trådene og vurdere om det er rom for en granskning, sier Johansen.

Nytt møte. Etter oppfordring fra fylkesordfører Kirsti Saxi innkalte Fylkesmannen i Finnmark i februar de sju kommunene i fylket som har hatt barnehjem til et møte for å diskutere om det skulle settes i gang en granskning.

– På møtet redegjorde vi blant annet for granskningene i Oslo og Bergen, og ansvarsforhold. Det er nemlig kommunene på selvstendig grunnlag som må beslutte og foreta en eventuell granskning. Hva den enkelte kommune har gjort siden da har jeg liten kjennskap til. Vi vil i løpet av april/mai innkalle til nytt møte hvor vi vil drøfte hva kommunene har kommet fram til i sine respektive politiske miljøer, sier fungerende seksjonsleder ved fylkesmannens helse- og sosialavdeling, Linda Kråkenes.