Avtalen omfatter også et langsiktig strategisk distribusjonssamarbeid med Gjensidige i Norge, skriver Nordea i en pressemelding mandag morgen.

Nordea har inngått en avtale med Gjensidige Forsikring ASA om kjøp av samtlige aksjer i Gjensidige Bank ASA. Avtalen omfatter også et langsiktig strategisk distribusjonssamarbeid med Gjensidige i Norge, heter det.

– Dette er et stort skritt for oss og støtter opp under strategien vår og ambisjonene våre om å vokse i det viktige norske markedet. Som Nordens største bank er det naturlig for oss å slå oss sammen med det ledende forsikringsselskapet i Norge, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

– Denne avtalen innebærer at mange flere nordmenn vil få en relasjon til Nordea, og vi skal betjene dem på best mulig måte.

Gjensidige Bank er en av Norges ledende nettbaserte banker. Banken tilbyr privatkunder en rekke digitale banktjenester, boliglån, billån, usikrede lån og spare- og investeringstjenester på nett og gjennom et nettverk av solide samarbeidspartnere.