Gå til sidens hovedinnhold

Bading blir lovlig

Artikkelen er over 12 år gammel

I 2003 kjempet Øystein Wik (Frp) for at bading skulle bli lovlig i Vågøyvatnet. Snart kan han stupe uti.

I desember kan du hogge deg ei råk i Vågøyvatnet og bade i vei. Da blir fisking og bading lovlig i Bodøs tidligere hovedvannkilde for drikkevann.

Det har hersket usikkerhet rundt reglene for bading i Vågøyvatnet.

– Men nå er jeg veldig glad for at det endelig blir lov til å bade i vannet, sier Øystein Wik.

Nye regler. I 2004 vedtok bystyret nye regler for Vågøyvatnet. De nye reglene gjelder fra tidligst ett år etter innføring av stabil drift fra vannforsyningssystemet fra Heggmoen.

– I desember har vi kjørt anlegget i ett år. Da begynner de nye reglene å gjelde, sier kommunalteknisk sjef Marvin Johansen i Bodø kommune.

Fra før har bading og fisking vært ulovlig i Vågøyvatnet. Men nå er vannet klassifisert som reservevannskilde, noe som gjør aktivitetene lovlig. Men: Organisert bading og fisking vil fortsatt være forbudt etter desember.

– Det betyr at dersom en "Bodø Badeklubb" finner på legge klubbens aktiviteter til Vågøyvatnet, så godtar vi ikke det. Men hvis du tar deg en tur til vannet og finner ut at du vil bade, så er det helt lovlig, sier Johansen.

Ikke nøyaktig. Johansen påpeker at de ikke har satt en nøyaktig dato for de nye reglene, men fram mot jul tre altså klausulen i kraft. Her er de viktigste reglene for Vågøyvatnet som blir gjeldende:

  • Ny bebyggelse eller nyetablering er ikke tillatt.
  • Utvidelse og eller bruksendring av eksisterende bebyggelse tillates ikke. Toalettløsninger ved vannet skal være slik at vannet ikke forurenses.
  • Deponering av avfall, slam eller søppel er forbudt.
  • Restriksjoner på skogsdrift. Bruk av plantevernmidler og gjødsel er forbudt.
  • Organisert ferdsel på vannet eller isen er forbudt. Det samme med hundespann og hester på is. Organisert bading og organisert fiske er også forbudt.
  • Organiserte fritidsaktiviteter med over 50 personer i nedslagsfeltet til vannet er forbudt
  • Store restriksjoner på motorisert ferdsel. Lagring eller håndtering av olje utover Forsvarets behov på dagens nivå tillates ikke.
  • Veier inn i området skal være låst med bom. All ferdsel skal foregå med aktsomhet for ikke å forurense Vågøyvatnet.