Det avslører en hemmelig e-postutveksling VG har fått innsyn i.

Fikk kopi

E-postutvekslingen dokumenterer at sykehusdirektør Eivind Solheim 29. mai i fjor fikk oversendt kopi av en e-post med informasjon om at Nordlandssykehuset utfører opersjoner på pasienter med bukspyttkjertelkreft og spredningssvulster. Dette er stikk i strid med bestemmelsen fra Helse Nord i 2004 som klart uttrykte at denne type operasjoner ikke skulle foregå i Bodø.

E-posten ble sendt til Solheim fra klinikksjef Hans Rydningen.

- Husker ikke

Mandag denne uka opplyste sykehusdirektøren at han først samme dag ble kjent med at den tidligere klinikksjefen hadde godkjent operasjonene. E-postavsløringen i VG viser at Solheim fikk en kopi av en e-post med disse opplysningene i mai 2009.

- Dette er sendt som en kopimail til meg, og jeg kan ikke på noe tidspunkt huske å ha lest svaret. Hvis jeg skulle gå inn og ta stilling til innholdet i enhver kopimail, så ville det være umulig for meg som direktør å akseptere mottak av slike mail, sier Eivind Solheim til VG.

Fikk spørsmål

Den 29. mai i fjor fikk klinikksjef Hans Rydningen spørsmål fra en lege ved UNN i Tromsø om Nordlandssykehuset "opererer levermetastaser og pancreas cancer i Bodø".

I sitt svar - som det altså er sendt kopi av til Eivind Solheim og som står på trykk i dagens VG - står det:

E-posten

" Johannes Diermann er fagansvarlig overlege for gastrokirurgisk seksjon og vil svare på dette, siden jeg oppfatter at dette er en sak for de enkelte fagmiljøene, og jeg ikke er i klinikken for tiden. Jeg antar forøvrig at du har hatt samtale med Diermann.

Som du vet har vi fått to meget kompetente gastrokirurger, og det skal meget vektige grunner til at vi på noen som helst måte, skal risikere at dette miljøet skal igjen bryte sammen, og det er en bred og massiv støtte til både Diermann og Kunda ved Nordlandssykehuset. Dersom man får en svekkelse av dette miljøet, vil det umiddelbart gå utover hele det kirurgisk-medisinske fagmiljøet i Bodø, Vesterålen og Lofoten, i tillegg til at det vil igjen generere en mange milloner kostnad. Helse Nord og Nordlandssykehuset er som kjent ikke i en slik situasjon, at vi har mulighet til å kunne ta denne kostnaden. Min visjon er at UNN og Nordlandssykehuset på samme måte som Universitetet i Tromsø og Nordlandssykehuset, nå gjør ved at man legger den kliniske utdannelsen av et antall medisinske studenter til Nordlandssykehuset, sammen bygger gode og robuste fagmiljø.

Forøvrig deler jeg Tor sitt syn i likhet med adipostias saken, at de faglige spørsmålene må fagmiljøene på Nordlandssykehuset og UNN avklare seg i mellom.

mvh og ønske om en fredfull pinse !

Hans Torbjørn"