Salten tingrett fant det bevist at Avisa Nordland har ærekrenket den tidligere kirurgen ved Nordlandssykehuset, Ratislav Kunda, da avisa omtalte den såkalte "Kirurgiskandalen" i 2010.

LES MER: - Kirurgene ble ofret av sine egne

Avisa ble dømt til å betale legen erstatning på 400.000 kroner, samt saksomkostninger på til sammen 318.611 kroner, etter å ha identifisert og navngitt Kunda og kollegaen etter avsløringene om feiloperasjonene ved Nordlandssykehuset.

Anker

Nå anker avisa dommen.

- Det er en samlet vurdering som ligger til grunn for at vi velger å anke til lagmannsretten. Etikken er allerede frikjent gjennom to klager til Pressens Faglige Utvalg. Slik dommen fra tingretten ligger nå vil den etter vår oppfatning snevre pressens arbeidsrom i saker som denne, hvor vårt samfunnsoppdrag er å avsløre uheldig praksis i saker av stor offentlig interesse. Saken har derfor prinsipiell betydning for norske medier, sier Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i Avisa Nordland.

Utenfor rettspraksis

Ifølge Hanssen er avisas oppfatning at tingretten på flere områder legger feil faktum til grunn og i for stor grad overprøver de redaksjonelle vurderingene som er foretatt.

LES MER: - Kan ikke påvises faktafeil

- Vi har de siste dagene fått dommen vurdert av både juridisk og presseetisk ekspertise. Konklusjonene er at dommen fra Salten tingrett ligger utenfor gjeldende rettspraksis i injuriesaker og at AN i denne saken er langt innenfor det som må aksepteres i lys av ytringsfriheten.

Det var Den norske legeforening som tok ut stevning mot avisa etter at AN i april 2012 sa nei til å betale 300.000 kroner i erstatning til Ratislav Kunda, en av de to legene som var involvert i den mye omtalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset i 2010.

Riktig dom

Det var satt av fire dager til behandlingen av saken i Salten tingrett, og i ettertid var legeforeningens advokat, Synne Bjørvik Staalen, veldig fornøyd med dommen.

– Det er både en svært riktig, men ikke minst en god og grundig dom, beskrev hun.

Hun mente at dommen ikke var på siden av rettspraksis.

– Det er en spesiell sak, men ikke på siden av rettspraksis etter vår mening.

Bare to ganger i historien har et mediehus blitt dømt i retten etter å ha blitt frikjent i PFU.

– Dommen viser at Pressens Faglige Utvalg ikke klarer å være det korrektivet til pressen som det er ment å være.

LES MER: - PFU fungerer ikke