Mye tyder på at det er åtte hjelpepleiere som må gå og at oppsigelsene kommer neste uke.

– Det er en trist sorti etter 36 år som hjelpepleier ved Nordlandssykehuset, sier 57 år gamle Erna-Marie Pettersen.

Hun var på møtet med NAV i går for å få kunnskap om sine rettigheter dersom hun mister jobben.

– Jeg syns dette er forferdelig urettferdig, sier hun.

Ledelsen i helseforetaket beklager det som nå skjer.

– Vi beklager dette og forstår at det er en vanskelig situasjon, sier personalsjef Kerstin Thoresen.

Det er ennå ikke klart hvor mange som får oppsigelse. I utgangspunktet var det 10 hjelpepleiere ved kirurgisk avdeling i Bodø dette gjaldt. Nå er tallet åtte. To har nemlig fått tilbud om fast jobb på andre avdelinger i sykehuset. Ifølge Thoresen kan det fortsatt dukke opp omstillingsmuligheter.

Reduksjonen av antall hjelpepleiere er en del av den omfattende omstillingsprosessen helseforetaket er inne i. Styret har vedtatt at 120 stillinger skal bort og i juni vedtok det samme styre at kirurgisk avdeling skal reduseres med seks senger til 54 senger og at nær åtte hjelpepleierstillinger skal fjernes. Også de ansattes representanter stemte for dette.

Les mer i Avisa Nordland torsdag.