«Det er for mye bønder og natur i Norge» mener den norske journalisten og anarkisten Mari Toft, alias Syphilia Morgenstierne (1953-).

Det er neppe for mye av førstnevnte. Ikke av sistnevnte heller.

Hvis noen søker om barnetrygd for 20 barn født med tre måneders mellomrom blir ikke resultatet at man får trygd for to barn. Man blir anmeldt for forsøk på trygdesvindel.

Men når det gjelder erstatning for tap av rein eller sau til rovdyr, er norske myndigheters holdning en helt annen. Det hele minner om å være i Syden: Begge parter forventer – og aksepterer – at det skal prutes. Og setter prisen deretter. Sammenligningen halter kanskje, men likevel. Den tegner et godt bilde av situasjonen.

I Finnmark må det være et særdeles spesielt dyre- og fugleliv. Faunaen må rett og slett være en studie verd, for hvor ellers kan man se ørn så feite at de ikke klarer å lette?

Ja, for sånn må det vel være i vårt nordligste fylke, når reineiere for noen år siden hevdet at 240 voksne kongeørner drepte 1.755 rein?

Og at 10–20 gauper tok knekken på 1.348 reinsdyr; den får reineierne dra lenger ut på vidda med!

Til og med Fylkesmannen i Finnmark trodde det var, ja bent ut sagt, en rein bløff når innmeldte tap av dyr ble vurdert for erstatning. De 400 reindriftssamene i Finnmark hevdet nemlig at kongeørn, jerv, gaupe og ulv forsynte seg med 44.724 rein. I bare 415 tilfeller kunne eierne legge fram dokumentasjon for at rein var drept av rovdyr.

Fylkesmannen innstilte på erstatning for 5.917 dyr.

Men det er ikke bare reineierne som krever langt mer enn det myndighetene mener det er grunnlag for. Vi er igjen i den tiden på året når sau og lam hentes fra beite. Da har gaupa tatt noen. Veldig mange, ifølge bøndene.

Norske bønder har de siste 13 årene fått utbetalt over 200 millioner kroner i erstatning for at rovdyr har drept sau, skriver Dagens Næringsliv.

Rundt 200 av disse millionene er erstatning for dyr tatt av gaupe, ifølge Rovbase. Men bare i mellom fire og ni prosent av tilfellene er det dokumentert at gaupa står bak, ifølge en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I de andre sakene har fylkesmenn utøvd skjønn. Både bønder og rovdyr koster. Ingenting i veien med å erstatte dokumenterte tap. Men ifølge reineiere og bønder må det altså foregå et formidabelt blodbad ute i norsk natur hvert år. Fire ganger mer enn det forskerne tror er realistisk.

At rein og sau blir drept av rovdyr, er det ingen tvil om. At ikke alle kadavre lar seg oppspore som dokumentasjon, er også forståelig. Det er likevel merkelig at vi har en rovdyrpolitikk som premierer forsøk på løgn og fanteri, og som dermed også setter ærlige reineiere og sauebønder i et dårlig lys.

Norges Bondelag vil ikke endre dagens ordning. Det vil gi bøndene tap; og det ikke i antall sauer. Men at tusenvis av dyr bare forsvinner i løse luften er simpelthen for drøy kost. Selv for fredet rovvilt.

Anne Grenersen, journalist og kommentator i nyhetsredaksjonen