Da beboerne på Bodø Mottakssenter gikk ut for å møte en ny dag tirsdag morgen, ventet et syn dem som får ledelsen ved mottaket til å gremmes.

– Jeg trodde vi var kommet lenger enn dette. Det er totalt uakseptabelt. Er vi ikke ferdig med den tiden da vi brukte uttrykk som: «nigger», spør kommunikasjonsrådgiver, Helen Ruud, ved Bodø Mottakssenter seg.

Asylmottaket på Mørkved har 150 beboere. De fleste kommer fra Eritrea, Somalia, Sudan, Palestina og Iran.

– Dette er horribelt

Bodø Mottakssenter har vært i dialog med Salten politidistrikt om skiltet som ble funnet utenfor døra, men har ennå ikke tatt stilling til om de skal anmelde den rasistiske meldingen.

– Det skal diskuteres i løpet av møte vi har på morgenen onsdag, sier Ruud.

Ruud sier at hun ikke har snakket med noen av beboerne etter hendelsen, men kommunikasjonsrådgiveren forteller at ingen av de ansatte ved mottaket tar lett på hendelsen.

– Dette er horribelt. At folk fortsatt har disse holdningen til asylsøkere tar vi ikke lett på, sier hun.

Vil etterforske

Salten politidistrikt anbefaler Bodø Mottakssenter å anmelde hendelsen, men ifølge politiet er det ikke noen kjent problematikk med rasisme mot asylmottakene i kommunen.

– Dette er en sak som vil bli etterforsket ved anmeldelse, sier operasjonsleder Mads Bernhoft.

Selv om politiet i Salten ikke har registrert noen lignende hendelser i politidistriktet tidligere, minner operasjonslederen om motstanden mot det planlagte mottaket i Grønnåsen i Bodø, som ikke har falt i god jord hos naboene.

Kampanje mot nytt mottak

Det har blitt samlet 60 underskrifter for å stoppe utbyggingen, og i et brev til Bodø kommune skrev noen av naboene:

«Dette er helt uforenlig med den bebyggelse og det nabolag som er her for øvrig.»

Les også: Her vil ikke naboene ha asylmottak.

– Dermed er det klart at rasisme er en het potet i Bodø for tiden. De som havner på ethvert asylmottak har lik rett på beskyttelse som alle andre. Politiet i Salten skal ta vare på alle sine innbyggere, understreker Bernhoft.