Arbeiderpartiet kan komme til å gå inn for forslaget fra Frp om å stoppe stengingen av FM-nettet.

I så fall kan flertallet i Stortinget for DAB-overgangen ryke.

Ifølge Klassekampen vurderer Arbeiderpartiet å følge Frp når forslaget om å stoppe hele stengingen av FM-nettet skal behandles tirsdag.

– Som et ansvarlig opposisjonsparti er vi svært usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette. Kulturministeren må komme på banen og redegjøre for hva som egentlig er regjeringens politikk, sier Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Ap.

Senterpartiet foreslo tidligere i høst å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet for radio inntil DAB-dekningen blir bedre, men Frp mener dette forslaget ikke går langt nok.

Mediepolitisk talsmann Ib Thomsen i Frp vil fremme forslag om å stoppe hele stengingen av FM-nettet, og Sp-representant Janne Sjelmo Nordås bekrefter at de kommer til å stemme for Frps forslag.

Grande viser til at Ap gjentatte ganger har satt spørsmålstegn ved om beredskapen blir styrket gjennom omleggingen til DAB, slik Stortinget har forutsatt. Han vurderer å be kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) komme til spørretimen på Stortinget for å redegjøre om saken.

Etter planen skal slukkingen av FM-nettet starte fra 11. januar 2017. (©NTB)