Ap-politiker nær dødskrasj med elg, krever halvering av elgbestand

Trafikkdrept. Svært mange elger blir drept både på veier og jernbanelinjer i Nordland hvert år, spesielt på vinteren. Foto: Gull H. Pedersen

Trafikkdrept. Svært mange elger blir drept både på veier og jernbanelinjer i Nordland hvert år, spesielt på vinteren. Foto: Gull H. Pedersen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Før jul holdt han på å stryke med da han kolliderte med en elg. Nå krever Ap-politiker Fred Eliassen at bestanden av elg i Salten må halveres.

– Det bør i alle fall skje i de kommunene som ligger lang E6, samt i Steigen og inn til Bodø. Elgen representerer en livsfare, sier Eliassen til AN.

Varaordføreren i Steigen fikk sitt livs skrekkopplevelse da han i månedsskiftet november/desember kjørte på en elg i Kobbelv.

– Jeg trodde min siste time var kommet. Elgen ble heldigvis kastet over biltaket, men bilen ble fullstendig rasert. Hendelsen har helt ødelagt gleden ved å kjøre bil på vinterføre. Når det er mørkt ser jeg hele tiden elg over alt. For meg har den store elgbestanden gjort det til en belastning å bo på landsbygda, sier Eliassen.

Englevakt

Han mener det i dag er så stor elgbestand i mange kommuner at det er all mulig grunn til å føle seg utrygg.

– Noe må i alle fall gjøres. Kjører man mellom Steigen, Hamarøy og Bodø er elgfaren svært stor. Det har vi sett mange eksempler på i vinter. Jeg kan takke høyere makter for at jeg selv ikke endte mine dager da jeg kolliderte med elgen. Derfor engasjerer jeg meg. Jeg ser at det flommer over med elg, sier Eliassen. Varaordføreren i Steigen understreker at han ikke er ute etter å ødelegge verken elgbestanden eller jaktopplevelsen til elgjegerne.

Nok dyr

– Selv om jeg vet at jeg vil få alle elgjegerne mot meg, mener jeg det må settes fokus på hvor stor stammen bør være og hva vi kan gjøre med den elgfaren vi trafikanter utsettes for. Selv synes jeg det er et under at ikke flere menneskeliv har gått tapt gjennom de mange elgpåkjørslene vi har hatt i vinter. Dersom elgbestanden halveres vil det likevel være nok av dyr å jakte på, samtidig som det blir tryggere å ferdes langs veiene, sier Eliassen.

Vil ha debatt

Han ønsker en politisk debatt der det fokuseres på nytteverdien av å ha en så stor elgbestand.

– Og hva slags nytte har elgen i faunaen? I dag har den fått en altfor stor plass og er blitt en belastning for mange. Det er nesten med livet som innsats at man kjører på mange av veiene i Salten, hevder varaordføreren i Steigen.

Ikke oversikt

Distriktsveisjef Kjell Skjerve i Statens vegvesen sier at han ikke har oversikt over elgbestanden rundt om i fylket.

– At det har vært så mange elgpåkjørsler den siste tiden skyldes at det har kommet mye snø. Da trekker dyrene ned på veiene. Jeg er også kjent med at elgbestanden er økende. Det er et element man bør ta med seg i debatten videre, mener Skjerve. Distriktsveisjefen vil ikke definere elgpåkjørslene som et stort problem.

– Men det er en kjensgjerning at elgbestanden i Norge er økende. Det er mye elg i marka, men jeg vil ikke ha noen sterke meninger om hvorvidt bestanden er for stor. Det har jeg ikke kompetanse til å uttale meg om. Skogbrukssjef Gjermund Laxaa i Steigen sier til AN at det statistisk sett trolig har vært færre elgpåkjørsler i kommunen i vinter sammenlignet med tidligere år. – Å halvere bestanden høres alt for dramatisk ut, men det kan helst sikkert gjøres tiltak for å bedre forholdene, som å rydde langs veier der det er mye elg.

– Ser på flere mulige tiltak

– Dette er for så vidt et godt innspill.

Det mener fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (Ap), om kravet fra politiker Fred Eliassen om en reduksjon i elgbestanden. Olsen sier til AN at de mange påkjørslene av elg og rein er et problem både på veier og langs jernbanelinjer.

– Vi må balansere viktige samfunnshensyn og samfunnsinteresser opp mot bærekraft. Vi trenger en viltbestand. Det er en berikelse, men nå kan det likevel se ut som om det er behov for å se på mulige tiltak, sier fylkesråden.

I oktober la hun fram for fylkestinget et forslag om å starte opp arbeidet med en regional plan for høstbart vilt og innlandsfiske.

– Planforslaget vil bli lagt fram i løpet av året. Vi ønsker fortsatt en lokal forvaltning av vilt, men vil samtidig ha en bredere involvering i dette arbeidet. Det er også nedsatt en gruppe med representanter for Statens vegvesen, Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune og Jernbaneverket for å diskutere tiltak særlig knyttet til påkjørsler av elg og rein, sier Hild-Marit Olsen.

Sist høst mottok hun flere henvendelser fra kommuner som ønsket å utvide jakttiden på elg.

– Søknadene ble imøtekommet, opplyser Olsen.

Artikkeltags