Ap: - Frykter Høyres helsepolitikk

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 4 år gammel

Et regjeringsskifte vil kunne bety slutten for helseforetakene. - Vi ønsker mindre byråkrati og mer helse for pengene, sier Odd Henriksen (H).

DEL

Dersom det blir regjeringsskifte til høsten, kan de regionale helseforetakene – som Helse Nord – bli lagt ned. Da blinker varsellampene hos Bodø Arbeiderparti og leder Ida Pinnerød.

– Vi frykter Høyres helsepolitikk, sier hun.

Nærhet

– Høyre har vært veldig tydelig på at de vil ha styringen av sykehusene sentralisert til Oslo, og dermed legge ned de regionale foretakene, som Helse Nord, sier Pinnerød som mener dette vil være svært uheldig.

– Det har for eksempel aldri vært investert så mye i sykehus i Nord-Norge som i dag, og vi har en spesialisthelsetjeneste i verdenstoppen på mange felt. Pinnerød påpeker at nærheten til det lokale er svært viktig, og ikke minst med tanke på Nord-Norge og de geografiske utfordringene her.

– Man er nærmere når de viktige avgjørelsene tas, og det er lettere å forstå avstander og utfordringer i geografien om man sitter i Bodø, enn om man sitter sentralt i Oslo, sier Pinnerød.

Mer byråkrati

– Vi i Arbeiderpartiet mener at behovet i nord bør bli vurdert med utgangspunkt i Nord-Norge og spesialisthelsetjenesten – altså sykehusene – her, sier Pinnerød som også frykter mer byråkrati dersom de regionale helseforetakenes arbeid flyttes til departementet.

– Det blir lengre avstand og straks flere sykehus som skal koordineres, sier Pinnerød. Statsråden advarer. Å legge ned helseforetakene var også noe helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre advarte mot, da han nylig gjestet Bodø for å fortelle om Arbeiderpartiets planlagte videre satsing på sykehusene i årene som kommer.

– Jeg vil sterkt fraråde at helseforetakene legges ned, sier Gahr Støre og fortsetter:

– Helse Nord er også et godt eksempel på et helseforetak som har vist en god evne til å lede sykehus.

– Helse Nord er tettere på det som skjer i nord, og et sykehus i Bodø styres bedre fra Bodø, enn fra et departement i Oslo. Selv om jeg naturlig nok har mye godt å si om dette departementet, så mener jeg det vil være feil å legge ned helseforetakene, sier Jonas Gahr Støre til AN.

Viktig lokal sak

For Ida Pinnerød og Arbeiderpartiet vil dette være en viktig sak under høstens valgkamp.

– Det er en viktig sak nasjonalt, men også en veldig viktig sak lokalt. Dette handler om å sikre gode helsetjenester og et godt offentlig helsesystem. Men det handler også om å bevare mange viktige arbeidsplasser i helseforetakene – og her i Bodø og Nord-Norge med Helse Nord, sier Pinnerød.

– Det har vært mye snakk om sikkerhets- og beredskapsbyen Bodø. Også sett i sammenheng med dette er det viktig med Helse Nord som et sterkt og godt helseforetak med base i Bodø, sier Ida Pinnerød som ønsker at Høyre lokalt kommer på banen i denne saken.

Mindre byråkrati og mer helse for pengene

Odd Henriksen (H) tilbakeviser at det å legge ned helseforetakene vil føre til noe mer byråkrati – snarere tvert imot.

Stortingskandidaten for Høyre i Nordland sier at det partiet ønsker, er å legge ned de regionale helseforetakene og få på plass en nasjonal helse- og sykehusplan, som Stortinget skal behandle.

– Denne planen skal legge rammene for driften av sykehusene, og så vil sykehusene selv styre organiseringen av driften på best mulig måte innenfor denne planen, og ikke gjennom et helseforetak. Vi mener dette vil føre til mindre byråkrati og mer helse for pengene, sier Odd Henriksen.

Demokratisk prosess

– Vi mener også at dette bør bestemmes gjennom en demokratisk prosess, og ikke av byråkratiet, som i dag der helseforetakene diskuterer seg imellom, sier Henriksen.

– Sykehusene finner best ut selv hvordan de får tingene til å fungere, og vi mener det ikke fungerer godt nok med helseforetakene i dag.

- Det viktigste er å få folk friske

– Hva med arbeidsplasser og kompetanse knyttet til helseforetakene?

– Der er det mye kompetanse som man heller kan få omsatt i produksjon, enn byråkrati. Det viktigste for oss er å få folk friske, ikke byråkrati, sier Henriksen.

Han mener heller ikke at Bodø vil stille svakere som framtidig sikkerhets- og beredskapsby, uten Helse Nord.

– Nei, et byråkratisk beslutningsorgan vil ikke være avgjørende. Her vil den eksisterende kompetansen både på Nordlandssykehuset, Forsvaret og Hovedredningssentralen være viktig, sier Odd Henriksen.

Artikkeltags