Barnevernsansatte i Bodø henges ut på nett.

En mann har lagt ut flere lydklipp fra et taushetsbelagt møte i fylkesnemnda på YouTube.

Møtet var et formelt rettslig møte som handlet om at mannen ønsket å få tilbake omsorgen for sønnen. Det ble holdt mellom barnefaren, en psykiater, en saksbehandler i barnevernet og en advokat. Det som ble sagt på møtet var taushetsbelagt. Likevel gjorde faren lydopptak med mobilen sin uten at de andre visste det, og la det ut på YouTube.

Både hans og sønnens navn ble nevnt i det over en times lange klippet. Også sensitive opplysninger om barnets helse var tema.

Stadig nye klipp

Det var i starten av oktober at mannen hengte ut barnevernet på YouTube for første gang. Han la ut en hjemmevideo hvor han selv forteller hvor misfornøyd han er med barnevernet. Deretter la han ut lydfilen fra møtet. Så fort barnevernet fikk greie på det, ba de YouTube fjerne det.

Men det hjalp lite. Så fort YouTube har gjort sitt, legger mannen ut klippet på nytt. Han la det ut for siste gang i forrige uke. YouTube har foreløpig ikke rukket å fjerne klippet. – Denne saken er veldig stygg. Det er trist at faren ikke tenker på konsekvensene for egen familie av å publisere ting som dette gjentatte ganger, sier barnevernsleder i Bodø, Tone Hilde Birkelund.

Barnemishandlere

Sammen med lydfilene har mannen publisert en lang tekst, hvor han kaller barnevernstjenesten for Bodø kidnappingstjeneste. Han navngir også flere saksbehandlere, og omtaler dem som barnemishandlere.

– Våre ansatte er omtalt på en fryktelig måte, sier Birkelund til Avisa Nordland. Hun påpeker at de gjør en jobb for Bodø kommune, og at beslutninger fattet i barnevernstjenesten ikke blir tatt av dem som enkeltpersoner.

– De må respekteres for arbeidet de gjør. Det er tøft å stå i en slik situasjon over tid, sier Birkelund.

Aldri opplevd lignende

Ketil Øyen, leder for omsorgssektoren i barnevernet, håper ingen har lagret klippet og sprer det videre.

– Det er alvorlig hvis dette klippet blir værende på nett, slik at gutten finner det igjen når han blir gammel nok til å søke rundt på nettet selv, sier Øyen. Det siste klippet hadde om lag 90 visninger sist Avisa Nordland sjekket. Øyen har jobbet i barnevernssektoren i 27 år.

– Jeg har aldri opplevd at konfidensielt materiale som dette har lekket ut på nett, sier Øyen til Avisa Nordland.

Barnevernstjenesten har blitt opplyst om klippene via bekjente som tilfeldigvis har kommet over dem. Barnevernet har anmeldt saken.

– Alvorlig sak

Politiadvokat Lars Brekke beskriver saken som svært spesiell.

– Jeg kan ikke huske å ha vært borti en sak som denne. Det er uvanlig at en part i en sak vil utlevere seg selv og sin sønn slik han har gjort, sier Brekke. Rettsmøter i barnevernsnemnda går i utgangspunktet for lukkede dører med referatforbud. Kunngjøring av referat eller opptak derfra kan innebære et straffbart brudd på domstolloven.

– I tillegg er noen av de utsagn og karakteristikker som rettes mot navngitte personer i barnevernet av en slik art, at det vil være naturlig for oss å se på om det er overtredelse av straffelovens paragraf 390a, som omhandler plagsom og truende atferd, sier Brekke.

Politiet er så vidt i gang med etterforskningen av saken.

– Den skal etterforskes på vanlig måte, sier Brekke. Mannen har blitt innkalt til avhør, uten å møte.

Avisa Nordland har prøvd å komme i kontakt med mannen uten å lykkes.

- Dette er en vrien sak

Så lenge opptak under lukkede møter er gjort til privat bruk, gjelder ikke personopplysningsloven.

Det er ikke straffbart å gjøre opptak, så lenge den som tar opp er med i samtalen og formålet er personlig bruk.

– Det blir langt mer vrient dersom personen publiserer opptaket på nett. Hvor langt skal ytrningsfriheten gå? sier Kim Ellertsen, direktør i datatilsynets juridiske avdeling.

Desto mer vrient blir det at sønnens navn er nevnt i opptakene som er lagt ut på Youtube. I 2012 kom det en ny lov i personopplysningsloven, som handler om barnets beste.

– Personopplysninger som inneholder barn skal ikke behandles på en måte som er uforsvarlig for barnets beste, sier Ellertsen. Gunnar Toresen er barnevernssjef i Stavanger og leder i barnevernlederforeningen. Ifølge ham har barnevernssektoren flere ganger opplevd at de som oppfatter seg som den svake part i en sak tar opptak under møter uten å informere om det.

– Selv om det ikke er straffbart å gjøre opptak, bør personen som tar opp si ifra om det, sier Toresen.