For få uker siden kjøpte Anders Skogheim seg ny sjark til 3,2 millioner.

- Situasjonen er egentlig fortvilet, sier den 25 år gamle fiskeren fra Steigen.

Han har fem ganger søkt om og fått avslag på rekrutteringskvote, en ordning som skal bidra til å rekruttere unge fiskere inn i næringen.

Med en sterk anbefaling fra Steigen kommune i ryggen, hadde godt håp om å komme i betraktning denne gangen.

- Vi kan ikke se for oss en person mer verdt til å få en slik kvote og som passer bedre inn i regelverket og intensjonen med ordningen, het det i anbefalingen fra kommunen, uten at det hjalp.

Hvem får?

Anders Skogheim skjønner egentlig ikke hvem som får disse kvotene.

- Jeg kjenner mange ungdommer som har båt og driver fiske. De får heller ikke rekrutteringskvote. Jeg forstår ikke hvor det blir av kvotene. Jeg har aldri truffet noen som har fått slik kvote selv om det deles ut ti i året, sier han.

Nå er 25-åringen i den situasjonen at han har ny båt, men ikke lov til å fiske før han får seg kvote.

- Nybåten er for stor til at jeg får fiske på maksimalkvoten, slik jeg har gjort siden jeg kjøpte meg sjark for sju år siden. Det er dyrt å kjøpe kvote for en fisker i etableringsfasen. Derfor hadde jeg håpet å slippe unna kjøp, men å få rekrutteringskvote, sier fiskeren fra Helnessund.

For dyrt

Anders Skogheim sier det vil koste han over én million å kjøpe kvote til nybåten.

- Det har jeg ikke råd til. Jeg må nok nøye meg med en kvote til 700.000 kroner. Da kan jeg bare fiske halvparten av det båten er bygd for. Uansett vil det nok ta flere måneder å få dette i orden, sier Skogheim, en lokal ungdom som har drevet med fiske siden han var 12 år.

Forbilde

Han er et resultat av at Steigen kommune har satset aktivt på fiskerinæringen gjennom å gi lån og tilskudd til blant annet kjøp av fartøyer.

Bare de to-tre siste årene har det kommet rundt 20 nye fartøyer til kommunen.

Anders Skogheim setter stor pris på all støtten han har fått fra kommunen. Steigen kommune på sin side ser betydningen av det 25-åringen holder på med.

- Han er et forbilde for andre ungdommer som ser at det går an å bygge seg opp, kommenterer næringssjef Per Løken og varaordfører Fred Eliassen.

Utdannelse

Likevel vender Fiskeridirektoratet i region Finmark tommelen ned for søknadene hans.

Direktoratet bekrefter at 25-åringen fra Steigen fyller inntakskriteriene, men blir likevel ikke rangert høyt nok til å få rekrutteringskvote.

Begrunnelsen er at Skogheim ikke har noen fullført utdannelse.

- Det stemmer. Jeg har gått Fiskerifagskolen og har eksamen derfra, men mangler lærlingtiden. For å gjennomføre den, må jeg jobbe to år på en stor båt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må ha fagbrev all den tid det er sjarker som skal søke på rekrutteringskvotene. Det deles ikke ut kvoter til båter som er større enn 15 meter. For sjarker under denne størrelsen er det ingen krav til fagbrev eller sertifikater. Min båt er på 40 fot, alts godt under 15 meter, sier Anders Skogheim.

Angrer

Slik situasjonen er blitt, angrer han veldig på at han ikke kjøpte seg fiskekvote tidligere.

- For få år siden kostet de bare det halve av i dag. Jeg hadde imidlertid så sterk tro på at jeg skulle få rekrutteringskvote, og alle anbefalte meg å søke. Jeg skal klage på avslaget, men vet ikke om det vil føre fram, sier den unge fiskeren.