AN ble frifunnet i kirurgsaken

Rasitslav Kunda og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland i Hålogaland lagmannsrett.

Rasitslav Kunda og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland i Hålogaland lagmannsrett. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Hålogaland lagmannsrett har enstemmig frifunnet Avisa Nordland i den såkalte kirurgsaken der Rastislav Kunda saksøkte avisen for ærekrenkelser.

Avisen ble felt i Salten tingrett, men frikjent i ankesaken.

Rastislav Kunda ble idømt begge parters saksomkostninger både for tingretten og lagretten. Totalt dreier det seg om 1.414.197 kroner kun til Avisa Nordland.

Gjorde ikke unntak

- Når lagmannsrettens resultat legges til grunn, har Avisa Nordland AS vunnet saken også for tingretten. Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen om full erstatning for sakskostnadene, skriver Hålogaland lagmannsrett om saksomkostningene.

Om kjennelsen skriver de:

- Lagmannsretten finner det etter en samlet vurdering at reportasjene i Avisa Nordland er vernet av ytringsfriheten.

Krevde 500.000 kroner

I november gikk ankesaken i Hålogaland lagmannsrett mellom Avisa Nordland og den tidligere gastrokirurgen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Sommeren 2009 foretok Rastislav Kunda og en tysk kollega en rekke kreftoperasjoner på pasienter i Bodø. Bare Universitetssykehuset i Nord-Norge kunne foreta slike operasjoner på bukspyttkjertelen.

Virksomheten førte til over 1.000 artikler i ulike medier i løpet av åtte dager.

AN hadde et 20-talls artikler der de to legene ble identifisert. Kunda krevde 500.000 kroner i oppreisningserstatning, men avisen ble altså frifunnet.

Artikkeltags