Det meste av gårsdagen gikk med til aktor Eirik Trønnes Hansens bevisførsel i Værøy-saka der fem menn sitter på tiltalt for grovt heleri og fiskejuks. Sakspapirene består av 3000 sider han selv, forsvarere og dommerpanel skal holde styr på. selv om mye av det som framlegges er dårlig nytt for de tiltalte, er ikke alt på plass.

Feil båt. I går, etter at han kom noen minutter for sent til rettsforhandlingene, la Trønnes Hansen fram et sporingskart som viser båten "Øyaskjær" sine bevegelser under sildefisket i den perioden tiltalen gjelder for. Reder Svein Tommie Hardy sitter tiltalt fordi han har nektet å vedta en bot på 50.000 kroner samt inndragning tilsvarende 50 prosent mer enn fangstverdi. Satellittkartet viser båtens bevegelser og er sentralt i spørsmålet om føringstilskudd. Penger som er betalt ut fra broren Lorentz Hardy sitt selskap fordi båten måtte gå langt for å levere silda på Værøy.

– Dette kartet viser at båten oppholdt seg i Lofoten i denne perioden og ikke hadde krav på tilskuddet, hevdet aktor. Problemet er bare at den tiltalte rederen ikke eide båten på det tidspunkt.

Må forberede. – Dersom et slikt kart skal kunne brukes må det være fra Star Viking, sa Lorentz Hardy som sammen med forsvarerne kom broren til unnsetning. Det var denne båten Hardy drev på det aktuelle tidspunktet.

Aktor har heller ikke klart å legge fram et forståelig innhold av tiltalens post III som er en samlepost for alle de tiltalte. Av frykt for å forhåndsprosedere saken vil ingen fra forsvarersiden kommentere at aktor foreløpig ikke har klart å konkretisere tiltaleposten. Derfor har han fått en dag av rettens administrator til å forberede dette punktet.

– Vi opplever det en smule merkelig at så skjer siden politiet har sittet på dette i tre år, mens forsvarerne først torsdag i forrige uke fikk 3000 sider vi skal sette oss inn i, sa en av forsvarerne til Avisa Nordland i går.

Rettelser. Mot slutten av dagen i går var det Jens Petter Gylseth sin tur til å forklare seg. Fra aktoratet er han titulert som økonomisjef i Lorentz Hardys selskap Røstnesvåg fiskeindustri. Dette hadde allerede festet seg som en sannhet hos dommerne, men også dette kunne Gylseth korrigere.

– Jeg drev firmaet Gylseth as og leide ut mine tjenester til Værøy. Jeg har aldri stått på noen lønningsliste der, sa Gylseth som nektet straffskyld både når det gjelder fiskefusk og den mer alvorlige heleritiltalen.