Det mener Den norske legeforeningens advokat, Synne Bjørvik Staalen. Hun er veldig fornøyd med at Salten tingrett konkluderte til fordel for Ratislav Kuna og legeforeningen.

– Det er både en svært riktig, men ikke minst en god og grundig dom, beskriver hun.

– Er dommen på siden av rettspraksis?

– Det er en spesiell sak, men ikke på siden av rettspraksis etter vår mening. Jeg registrerer at AN vektlegger det presseetiske, og vi er klart uenig i kjennelsene fra PFU, men domstolen må ha et annet og juridisk perspektiv.

– Beløpet er det største noensinne i saken som omhandler media. Hva tenker du om det??

– Beløpet framstår som rimelig etter vår vurdering, også sett i lys av rettspraksis på området. Oppreisning skal være korrekt og betalingsevne er selvfølgelig også av betydning.

– Nå som dere har vunnet over AN, vil dere vurdere å saksøke andre aviser som har omtalt saken?

– Per i dag har vi ikke vurdert andre søksmål, men vi håper dommen fra Salten tingrett vil gjøre media oppmerksom på at det går en grense for ytringsfrihet også.

Advokat Staalen er forberedt på at dommen vil bli anket. Kunda, på sin side, håper bare å bli ferdig med saken.