Advarer mot ny pyramide

Lokker med luksus. Dream Style Vacation lokker medlemmene luksesferier over hele verden.

Lokker med luksus. Dream Style Vacation lokker medlemmene luksesferier over hele verden.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Forbrukerrådet advarer sterkt mot et nytt pyramidelignende selskap som er i ferd med å vokse fram i Norge.

DEL

Dream Style Vacation Club (DSVC) er ifølge Forbukerrådet en kombinasjon av pyramidespill og ferieklubb, og lokker kommende medlemmer med at de kan få luksusferier over hele verden, og samtidig tjene penger på det.

– Hvis noe virker å være for godt til å være sant, så er det gjerne det. Presentasjonene Dream Style Vacation Club har lagt ut på nettet, skaper nærmest et inntrykk av at en kan få betalt for å reise på ferie. Det gis ingen garanti for noe som helst, sier fungerende regiondirektør i Forbrukerrådet Øyvind Næss til Avisa Nordland.

Taper.

– Jeg vil advare folk mot å hive seg på dette. Sannsynligheten er stor for at man taper de pengene man legger igjen i selskapet, så fremt man ikke er en av dem som sitter høyt oppe i systemet, sier Næss. Den som sitter øverst på hovedkontoret i San Antonio er Randal Williams. I Norge var Aksel Sindre Farstad, bosatt i Ørland kommune i Sør-Trøndelag, en av de første som ble med i DSVC. Farstad var i sin tid sentral i «The 5 percent community» (T5PC) – et pyramidespill som gikk konkurs i 2004. Ved konkursen ble det anslått at selskapet hadde rundt 70.000 medlemmer, og det har blitt anslått at medlemmene kan ha tapt så mye som én milliard kroner på selskapet. Farstad sier til AN at han har drevet med DSVC siden november i fjor. Han sier at selskapet innenfor Norges grenser har i underkant av 1.000 medlemmer. AN er også kjent med at personer i Salten er rekruttert som medlemmer.

T5PC.

– Jeg brant meg på T5PC, og veldig mange tapte myepenger på det. Når det gjeder Dream Style Vacation Club, så er det vanskelig å tape penger på det, hevder Farstad.

– Hvor mye penger har du tjent på DSVC? – Det vil jeg ikke si noe om. – Har du tjent mer penger enn du har brukt i selskapet? – Det vil jeg ikke si. Jeg kan ikke se at det er relevant hva jeg har tjent og brukt. Vi er nå i en fase der vi bygger opp organisasjonen, sier Farstad. Han støtter Forbrukerrådets advarsel mot pyramidespill og ferieklubber, men er ikke enig med dem i at DSVC er et pyramideselskap. – Dette er ikke pyramide. Forbrukerrådet har ikke snøring på hva dette er, de uttaler seg bare på generell basis. – Forbrukerrådet har sett de samme presentasjonene som dere viser nye medlemmer. – Da har de ikke skjønt det, sier Farstad.

Sjekk presentasjonen av DSVC!

Jobb.

Han forklarer at fordelen med klubben er at en som medlem får billige ferieturer, og at man får utbytte dersom en selv eller noen av de du har vervet som medlemmer, kjøper ferieturer gjennom ferieklubben. De to typene medlemskap som presenteres på selskapets egne sider på nettet koster et sted mellom 1.000 og 3.000 kroner i innmeldingsavgift. I tillegg kommer månedsavgift på i underkant av 200 kroner.

– Med disse kostnadene er en vel avhengig av at man klarer å få et stort nettverk under seg, Farstad? – Ja. Men en må se på dette som en jobb. Dersom en ser på det som en hobby, så tjener man penger deretter.

Artikkeltags