- Dette er helt uakseptabelt, sier tillitsvalget Avisa Nordland har snakket med.

Det er spesielt på avdelingen med døgndrift og øyeblikkelig hjelp det er flest lovbrudd. Som AN skrev mandag er Nordlandssykehuset smekkfullt av pasienter. På ett år har antallet liggedøgn økt med 6.000, uten at sykehuset kan forklare hvorfor. Antall korridordøgn har økt med 174 prosent.

Klarer ikke å ta unna

– Vi klarer ikke, med dagens bemanning, å ta unna for 6.000 flere liggedøgn. Vi har ingenting å gå på, sier foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Nordlandssykehuset, Merete Lian.

Hun er ikke overrasket over tallene.

Det er heller ikke Tostein Foss, leder for Yngre legers forening i helseforetaket.

– Dette bekrefter egentlig også min mistanke, sier Foss.

- Skåret til benet

Nordland legeforening har fått muntlige meldinger fra overlegene i Nordlandssykehuset at også de er underbemannet.

– Jeg syns antallet brudd ved Nordlandssykehuset er høyt. sier leder av Nordland legeforening, Margit Steinholt.

– Det er jo skåret helt ned til benet, uten at det er noe å gå på. Det gjelder leger og det gjelder på pleiesiden. Det er klar at det ikke går i lengden, sier Steinholt.

Administrerende direktør Paul Martin Strand påpeker at det kan være unøyaktigheter i tallene fordi arbeidsplansystemet til helseforetaket kan telle samme brudd flere ganger.

- Vi vil uansett stå tilbake med et uakseptabelt høyt antall brudd på arbeidsmiljøloven, sier Strand.

Les hele saken i papirutgaven til AN eller på iPad