Det er med stor forundring jeg følger debatten om ANs nyhetsdekning og hvilke kriterier sjefredaktør Jan-Eirik Hansen legger til grunn for hva som er nyhetsstoff i AN, som er en lokalavis for Bodø og Salten. Mens Bodø domkirke og kulturlokaler fylles av sangere og musikere, og av et begeistret og henført konsertpublikum, er ANs spalter gapende tomme om de samme store kulturbegivenheter, – som om de aldri hadde funnet sted. Fordi ingen vil betale avisen for å skrive om slikt!!?

Derimot ser AN seg råd til å spandere raust med oppslag og spalteplass på detaljert oppmerksomhet om en pub på Jessheim (som avgjort ikke ligger i ANs dekningsområde), hvor noen plages med vond matlukt! Er det utelukkende lønnsomhetskriterier som har tvunget Jan-Eiriks redaksjon til et slikt merkelig valg? Det vekker vel heller en mistanke om tanketom avmakt!

Hvis en lokalavis som til de grader har flagget høye ambisjoner, ikke er i stand til å finne seg et betalende marked hos publikum med omtale av sentrale og store begivenheter i sitt eget nærområde, er vel det ikke for annet å regne enn en fallitt!