Et valg er gjennomført, et regjeringsskifte er på gang. Hva vil det bety for folk flest? Løftene forut for valgdato var mange, men vil de bli husket? Den regjeringsperiode som er lagt bak oss, vil kanskje best bli husket for både viljen og evnen til å iverksette reformer. Det gikk i ett. Et av de nå nyvalgte regjeringspartier har avgitt det løftet at noen av disse reformene skal reverseres, herunder blant annet deler av regionreformen. Men for øvrig vil nok mange av forhåndsløftene avgitt av de nye regjeringspartier ikke kunne innfris. Det vil den økonomiske hverdag sette stopper for. Men overordnet lever nordmenn i rikdom og i et godt og demokratisk land. Noen måneder i året oppholder jeg meg i Portugal. Et enestående land på mange måter. Et rikt land, ikke på penger, men på menneskelighet, raushet og omtanke for hverandre. Også et land som kjenner Norge godt på grunn av klippfisken først og fremst. Og her står enda kommunistpartiet sterkt.

Jeg kjenner på kontrastene, og føler at jeg har godt av å være her. Lære. Dette er et «å dele» samfunn. Måtte det kunne bli sånn i gode Norge også. Vi har så mye å dele i vårt pengerike samfunn.