Fortsatt vet ikke forskerne hvor mange som får senfølger eller hvorfor de får det, etter en infeksjon med covid-19.

Overlege Tom Farmen Nerli sier til VG at de jobber med å finne ut av det nå, gjennom et forskningsprosjekt på Sykehuset Vestfold. Der skal de forsøke å finne den beste behandlingen for nettopp long covid.

Tidligere fikk folk senfølger som tung pust, tap av, eller nedsatt, luktesans og tap av smakssans.

Men etter vaksiner og nye varianter, viser det seg at folk får helt andre senfølger.

  • Problemer med korttidshukommelse.
  • Vansker med å konsentrere seg over tid.
  • Problemer med oppmerksomheten.
  • Vansker med å finne de rette ordene.

Nerli sier også til VG at de fra før av vet at kvinner har større risiko for senfølger, mens menn har større risiko for alvorlig sykdom.

I studien deltar 310 deltakere. Gjennomsnittsalderen er like over 40 år.

– Dette er ganske interessant, fordi vi har tidligere snakket om at det er eldre som har størst risiko for senfølger, men det er ikke dette vi ser i studien. Det kan virke som at senfølger kan treffe alle aldre, sier overlege Nerli til VG.

Det er likevel de aller færreste som sliter med senfølger i lang tid. De fleste blir bedre etter seks til 12 måneder.

Flere helseforetak jobber med rehabilitering etter koronavirus-infeksjon. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere klinikker for senfølger etter korona.