- I samråd med fylkeskommunen, forlenger lokale smittevernsmyndigheter stengingen av Bodø vgs. ut uken. Når uken er omme har kommunen trolig god oversikt resultatene av testene som er tatt, og forhåpentligvis vil dette innebære at vi kan gå over på gult nivå på mandag. Selv om skolebygget er stengt i denne perioden deltar elevene i hjemmeundervisning digitalt, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

Hun legger til at Bodin videregående skole holdes åpen denne uken, men på rødt tiltaksnivå. Dette innebærer at skolen legger til rette for undervisning i størst mulig grad på skolen, men for å ivareta smittevernkravene på rødt nivå, må en del av elevene ha digital undervisning.

Det er per nå 13 smittede på Bodø, 7 på Bodin og et betydelig antall elever og lærere i karantene. På de andre videregående skolene er det foreløpig ingen kjente smittetilfeller, og fylkesdirektøren er optimistisk og håper innsatsen med skjerpede tiltak gir uttelling.

- De to skolene forventes å være på gult nivå fra mandag, om ikke situasjonen endrer seg betydelig. Vi ber om at alle tar ansvar og bidrar til at vi kan holde skolene åpne framover, sier hun.

Flere busser i skoletransport

Fylkeskommunen jobber også med å få økt busskapasiteten i pressområdene, for å unngå trengsel og smittefare.

- Vi øker kapasiteten med ca. 400 seter i løpet av noen dager i Bodø og Rana, etter å ha lyktes med å skaffe 10 busser. Primært skal disse avlaste skoletransporten, sier Odd Inge Bardal som er fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland.

Han legger til at det også jobbes med å få til lignende tiltak i Narvik. Noen busser kan være raskt på plass, mens andre busser, som kommer langveis fra, vil det ta tid både å få på plass og få gjennomført opplæring på sjåfører.

- Vi innfører også de samme smittevernstiltakene i Narvik som i Bodø og Rana, det vil si at vi blant annet stenger vi bakovervendte seter og det skal ikke brukes ståplasser.