Nye funn avslører hvor lenge smitten kan henge igjen i lufta etter hoste

Av

– Understreker viktigheten av å følge de rådene som er gitt.