Gå til sidens hovedinnhold

Nye bussruter på Mørkved – erfaringer så langt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 1. juli ble bussrutene på Mørkved lagt om. Rute 2 har fått sin endeholdeplass ved Universitetet med snuplass i Myrullveien. Som følge av dette er holdeplassene i Skavdalslia, Ørnkloa, Høglia og i Hokkåsflata lagt ned.

Trafikktellingene fra uke 11 i 2018 viser at det fra disse holdeplassene – i snitt over dagen – var til sammen 561 påstigende passasjerer. En hel del av disse passasjerene vil nok finne andre løsninger etter hvert. Gitt at alle disse tidligere busspassasjerene går over til en diesel/bensinbilbasert løsning, må vi ta høyde for en daglig økning på inntil 561 kjøretøy tur/retur Sentrum-Mørkved. Tur/retur utgjør en avstand på 20 km. Med et utslipp på ca. 100g CO₂/km, utgjør dette daglig inntil 1126 kg CO₂ og over året inntil ca. 410 tonn CO₂.

I mars 2018 var det fortsatt gratis passering for elbiler i bomringen. Økningen i bomavgiftene kan ha gitt utslag i form av økt busstrafikk i forhold til det som framkommer av trafikktellingen.

En elektrifisering av bussene i Bodø vil gi en reduksjon i CO₂-utslipp på anslagsvis 2.200 tonn i året. Dette er et positivt bidrag til å redusere CO₂-utslippene fra byen, men som vist foran kan en økt biltrafikk fra Mørkved «spise opp» inntil 410 tonn av denne gevinsten slik at netto gevinst reduseres til 1.800 tonn CO₂. Bodø slipper ut mer enn 200.000 tonn CO₂-ekvivalenter pr. år ifølge klimaplanen til Bodø (2019-2031), og gevinsten ved å innføre elbusser blir derved 0,9 % reduksjon av det totale utslippet. Denne gevinsten har kostet anslagsvis 230 mill. kr.

Uansett utfall av det kommende valget, vet vi at prisen for utslipp av CO₂ vil øke. Ett spørsmål som melder seg her er om Bodø kommune og Nordland fylkeskommune tar det for gitt at de ca. 1500 beboere på øvre Mørkved aksepterer både en nedleggelse av busstilbudet og samtidig økte transportkostnader i form av økt CO₂-avgift. Vi har registrert et «avbøtende tiltak» i form av at det er plassert en betongkloss med et holdeplass-skilt på Osphaugen – noe som er helt uinteressant i forhold til de som bor i Høglia og Hokkåsflata. Det må være lov å spørre Bodø kommune og fylkeskommunen om dette er seriøst ment.

Selv bor jeg i Høgliflata, og med økt gangtid til/fra bussen og med fortsatt 28 minutter transporttid med de nye bussene mellom Mørkved og Aspåsen, bruker jeg og mine medpassasjerer på øvre Mørkved lengre tid nå enn tidligere på reisen mellom hjem og jobb. Vi opplever at det nye tilbudet er mindre kundetilpasset, og at vi nå må vurdere å gå over til en bilbasert løsning. Dette er ikke ønsket av beboerne, men er et ansvar som ligger hos Bodø kommune og fylkeskommunen. Det er fortsatt et ubesvart spørsmål om hvilke tiltak Bodø kommune og fylkeskommunen tar ansvar for å gjennomføre for å kompensere for de ulempene de har påført beboerne i dette området.

Morten Selnes, leder Høgliflata Velforening, Mørkved

Kommentarer til denne saken