Nydelig framstilt glansbilde av ny skole og hall i Beiarn kommune. Når det nevnes pris på ca. 200 millioner så er vel det å ta veldig svakt i. Særlig når parkering og alt av leke og uteområde ikke er tatt med i regnestykket. Synes det er råflott å gå i gang med dette prosjektet når vi har en høvelig nyoppusset skole på Trones. Hall er det god plass til der. Det hadde blitt et helt annet regnestykke. Selv med mere utbygging av eksisterende skole. Det snakkes om at det er trangt og lytt mellom gymsal og skolekjøkken. Hørt om lydisolering? Det må gå an å være løsningsorientert.

Så mye penger som skal brukes på dette, hva blir igjen til det vi virkelig trenger som er et nytt sykehjem? Synes som det er gått prestisje i å få dette bygget opp på Storjord koste hva det koste vil. Har i min tid samlet på en del knapper. Kanskje kan de brukes til noe til slutt.