Med jevne mellomrom skrives det i avisen om ny vei, fra Mørkved/ Bertnes og videre mot Fauske.

Fra mange år tilbake, da de begynte med utbyggingen av støverfeltet, finnes der en plan for ny vei.

Eneste endring ble at veien skulle gå på oversiden av jenbanen. Det ble planlagt rundkjøring ca. der Bertnes begynner, overgang (eller undergang) ved toget for å komme opp på Mørkvedveien. Videre noen meter opp Soløyvannveien, over Futelva, og så videre innover retning Hopsbrua. Dette var og er en god plan.

For det første; der er ikke hindringer som hus osv. Der var vel planlagt et par små skjæringer/ tunneler, om jeg ikke husker feil. For det andre er grunnforholdene overkommelige. Når eiendomsforholdene blir avklart, burde man kunne begynne på veien i morgen, om så var.

Å tro at det går å forlenge/utvide veien innover slik den ligger i dag, er galskap. Der er ikke grunnforhold eller plass nok. Utgiftene vil bli enorme bare av den grunn. I tillegg kommer kostnadene med å få bort alle husene som er langs veien. Vi som bor langs veien kjenner til grunnforholdene. Vi merket oss også fotvilelsen til de som strevde med å legge vann og kloakk utover, for ikke å snakke om de som arbeidet med gang og sykkelstien. Jeg vet jeg har mange med meg når jeg/vi ber om en snarlig begynnelse på ny vei. Mange klager over at de ikke kommer seg ut av byen, men vi kommer oss ikke ut på veien når vi skal på arbeid.