En ny undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet viser at 42 prosent av norske barn og unge i alderen 10–18 år oppgir å drikke energidrikk.

Dette er litt færre enn for ett år siden, men flere ungdommer i undersøkelsen rapporterer om bivirkninger som indikerer avhengighet. Forbrukerrådet vil derfor ha 18-års aldersgrense for kjøp av energidrikker.

Drikker energidrikk jevnlig

Emma Gangfløt, Maria Helmersen, Mari Robertsen, Oscar Svensen og Herman Dahlstrøm er alle 17 år og elever ved Frederik II videregående skole. Alle unntatt Mari drikker energidrikk jevnlig.

Ungdommene synes at 18 år ikke er en passende aldersgrense.

– 18-årsgrense høres veldig høyt ut. Men mange butikker praktiserer jo allerede 15-årsgrense, og det synes jeg er mer passende, sier Emma til Fredriksstad Blad.

Mattilsynet leverte i februar i år en rapport på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I rapporten refereres det til en risikoanalyse utført av Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som konkluderer med at et middels inntak av koffein fra energidrikker alene ikke medfører helserisiko blant barn og unge.

Mattilsynet anbefaler derfor ikke å innføre en lovpålagt nedre aldersgrense for kjøp av energidrikker, men poengterer at dette bare gjelder så lenge inntaket av energidrikker ikke øker ytterligere, og at innholdet av koffein i energidrikker ikke blir høyere.

Emma og medelevene forteller at de gjerne drikker energidrikk på morgenen eller ved lunsjtid.

– Jeg drikker det fordi det smaker godt og fordi det gir meg energi, forklarer Maria.

– Man kan også blande det med pre workout-pulver og drikke det før trening.

Forbrukerrådet er bekymret

– Vi er bekymret over at energidrikk normaliseres som tørstedrikk, og at et stort antall unge opplever avhengighetslignende symptomer og bivirkninger. Dette må myndighetene ta på alvor, uttaler direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, på Forbrukerrådets egne nettsider.

Derfor ønsker de at det innføres en aldersgrense for kjøp av slike drikker.

Forbrukerrådets undersøkelse viser også at mange opplever bivirkninger etter å ha drukket energidrikk. Nær en av fem av dem som er ukentlige drikkere oppgir at de føler ubehag og uro dersom de ikke får drukket den høykoffeinholdige leskedrikken. Koffein er avhengighetsdannende, og basert på disse funnene mener Forbrukerrådet at det kan det anslås at rundt 13.000 tenåringer opplever å være avhengige av energidrikker.

– Unge melder om plager som søvnforstyrrelser, hjertebank, skjelvinger og hodepine. At sju prosent av dem som har opplevd bivirkninger etter å ha drukket energidrikker har oppsøkt eller vurdert å oppsøke helsehjelp som følge av plagene, mener vi er et tydelig signal om at denne trenden griper inn i barn og unges liv og hverdag på en negativ måte som ikke kan overses av myndighetene, sier Blyverket.

Ingen av ungdommene Fredriksstad Blad prater med har opplevd slike symptomer.

– Ti år er for ungt

Mer enn halvparten av de spurte i Forbrukerrådets undersøkelse oppgir at de var 12 år eller yngre, første gang de smakte energidrikker. En aldersgrense på 18 år vil kunne stagge rekrutteringen, og sørge for at inntaket av energidrikk blant barn og unge går ned, mener Forbrukerrådet.

– Jeg har drukket energidrikk siden jeg var omtrent 12 år, tror jeg, sier Herman.

– Jeg tror de yngste drikker det fordi de tror det er kult når de ser eldre ungdommer drikke energidrikker, poengterer Emma.

Alle 17-åringene er enige om at tiåringer egentlig er for unge til å drikke slikt.

– Men jeg hadde nok ikke tenkt over det dersom jeg så en tiåring drikke energidrikk før denne samtalen, bemerker Emma.

Effekten av energidrikker

 • Hovedårsaken til at energidrikker gir grunn til bekymring, er det høye innholdet av koffein.
 • Koffein er et sentralstimulerende stoff, hvilket gjør barn og ungdom som forbrukergruppe særlig sårbare.
 • De fleste energidrikker på det norske markedet har 32 milligram koffein per 100 milliliter. Det betyr at en halvliter inneholder 160 milligram koffein.
 • Til sammenligning inneholder en halvliter cola cirka 75 milligram koffein, mens et krus filterkaffe inneholder mellom 100 og 120 milligram koffein, og en halvliter filterkaffe inneholder over 250 milligram koffein.
 • 300 milligram koffein kan gi søvnforstyrrelser for en ungdom på 50 kilo, 140 milligram koffein kan gi samme problemer for et barn på 33 kilo.
 • 470 milligram koffein kan gi effekter på hjerte- og kar, og sentralnervesystemet for en ungdom på 50 kilo, 220 milligram koffein kan gi samme effekter på et barn på 33 kilo.

Kilder: Forbrukerrådet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet

Energidrikk, barn og unge

 • Undersøkelse gjennomført med 1.003 barn og unge i alderen 10-18 år.
 • Gjennomført av Norstat på oppdrag for Forbrukerrådet.
 • Blant barn og unge i alderen 10-18 år oppgir 42 prosent at de drikker energidrikk.

 • Dette er en mindre andel enn i tilsvarende måling i 2018 (48 prosent), men fortsatt en klar økning fra 2015 da det var 35 prosent drikkere.

 • Nedgangen er størst i den yngste aldersgruppen 10-12 år, der andelen drikkere har sunket fra 19 prosent til 11 prosent.

 • Det ser ut som om guttene starter tidligere å drikke energidrikk enn jentene, men denne forskjellenjevner seg ut med alderen.

 • Sukkerfrie varianter kan ha økt konsumet. Nesten hver tredje jente som drikker energidrikk foretrekker en sukkerfri variant.

 • Du kan lese mer om undersøkelsen på Forbrukerrådets nettsider.