Gjennom det siste halvannet året har vi blitt godt vant med at det settes nye strømrekorder. Stort sett har det handlet om rekordhøye priser.

Men nå kommer rekordene i den andre retningen.

Gjennomsnittspris under null

I helgen ble det satt ny rekord i antall timer med negative strømpriser, og torsdag blir det nok en milepæl:

Gjennomsnittsprisen for Midt- og Nord-Norge blir i morgen under null kroner. For å være helt nøyaktig blir den -1,16 øre i gjennomsnitt. Det samme gjelder for nordre halvdel av Sverige.

Det er første gangen strømprisene har vært negative i gjennomsnitt over et helt døgn.

Samtidig blir prisene i Sør-Norge lavere enn normalen de siste par årene, men likevel betydelig høyere.

Dette betyr i praksis at kundene får betalt for å bruke strømmen, men fordi nettleien uansett kommer i tillegg, er det likevel en kostnad forbundet med bruken.

For mye strøm i nord

Årsaken til de lave prisene i nord er stort innslag av uregulerbar strømproduksjon både nord i Norge og Sverige. Det blåser godt, samtidig som snøsmeltingen gjør at elvekraftverkene går for fullt.

I likhet med tidligere i strømkrisen har man begrenset med overføringskapasitet, og strømmen blir låst inne i Nord.

Dermed blir det mer strømproduksjon enn markedet kan håndtere, og prisene presser seg under null for å begrense produksjonen og øke forbruket.

Også i Sør-Norge er det betydelige innslag av uregulerbar strømproduksjon. Strømprisene går derimot ikke ned på samme måte, fordi det i i morgen ikke er noen priskollaps i Europa. Da blir strømmen eksportert.

Dermed blir det ingen minuspriser i sør.