I dag (mandag 15. mars) kan vi glede oss over at regjeringen i Nasjonal transportplan legger inn 440 millioner til Andenes havn. Sammen med en rekke andre positive nyheter for Andøy-samfunnet, gir dette grunn til å se framover med optimisme.

Beslutningen om nedleggelse av flystasjonen på Andøya har vært et hardt slag for lokalsamfunnet. Det har vi merket i Høyre – en tidligere bastion for partiet med forsvars- og næringsvennlige andøyværinger som er opptatt av å skape noe selv.

Vi har forståelse for at dette har preget samfunnet dypt. Men det er nå minst fire grunner til å se lyst på framtiden.

Først, Andenes havn er fullfinansiert i første periode av Nasjonal transportplan. Sammen med Værøy og Røst legger altså regjeringen av en milliard kroner til fiskerihavner i Nordland. Det er en tydelig prioritering av fiskeriene, som er en så viktig næring for lokalsamfunn som Andøy, men også for verdiskapingen for hele nasjonen.

For det andre er Andøy Space finansiert med 365 millioner kroner, hvor en første oppstartsbevilgning allerede ble gitt i fjor. Dette skal ikke tas for gitt. Regjeringens investeringsbeslutning kom på et strategisk viktig tidspunkt. Vi ligger nå fremst i løypa i et tøft kappløp med konkurrerende lokasjoner i Europa. Det anslås opptil 4–500 nye, framtidsrettede høyteknologijobber over de neste årene fra denne satsingen. Kommunen må bare begynne å forberede for denne framtiden. Allerede er boligprisene på vei opp igjen.

For det tredje er nå Hålogalandsveien sikret finansiering. Ofoten, Vesterålen og Lofoten er den mest folkerike regionen i Nord-Norge med den største private sektoren. Hålogalvandsveien vil ytterligere utløse vekstpotensial i denne regionen.

For det fjerde er det mer godt i vente for Andøya. Vi har stilt klare forventninger til Forsvarsdepartementet om avklaring i løpet av våren om hvilke arealer på Flystasjonen som kan frigjøres til ny næringsaktivitet. I tillegg vil vi jobbe hardt for realisering og finansiering av det banebrytende signaturprosjektet The Whale. Tidsplanen må overholdes, slik at Andøya gjennom The Whale settes enda tydeligere på norgeskartet og verdenskartet.

Det er selvsagt mulig å se glasset som halvtomt, dersom man ønsker det. Men vi velger nå å se framover. Mot en ny start for Andøya.

Av Bård Ludvig Thorheim (H) stortingskandidat for Nordland, Sture Pedersen (H) ordfører i Bø, Beate Bø Nilsen (H) gruppeleder for Høyre i Nordland fylkesting, og Matz Abrahamsen (H) lokallagsleder i Andøy Høyre