(Nettavisen) Det er bare noen måneder siden Telenor og TV2 ble enige om en ny avtale, etter en lang periode med svarte TV2-skjermer for Telenors TV-kunder.

Tidligere har Telia vært i en lignende konflikt, og nå er det Altibox-kundene som trolig går inn i en periode uten tilgang til TV2-kanalene.

Da «no deal»-meldingen kom fra TV2 onsdag, var det ingen av partene som ville si noe om hva som utløste konflikten. Til Nettavisen går de nå ganske langt i å forklare årsaken:

– Vi er opptatt av at alle innholdsleverandører skal gi kundene valgfrihet. Og at de skal få lov til å se det de ønsker, og slippe å betale for innhold de ikke ønsker, sier Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef i Altibox, dagen etter at TV2 forlot forhandlingsbordet for å meddele at de ikke lenger har noen avtale med Altibox.

– I alle andre sammenhenger i livet må man betale mer for å ha tilgang til hele vareutvalget. Ikke mindre, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2.

Uttalelsen fra Willand kommer som et svar på et spørsmål om fotball-innholdet og hvorvidt alle må bidra til å betale for dette (mer om det lenger ned).

– Verst tenkelige utgangspunkt

De to partene har vært uenige før – senest i høst gikk TV2 rettens vei for å få gjennomslag for å ha en egen knapp på Altibox' fjernkontroll, på lik linje med Netflix andre konkurrenter.

Altibox har 530.000 TV-kunder – det tilsvarer godt over en million seere – og 780.000 bredbåndskunder. Alle TV-kundene er også bredbåndskunder. Når avtalen med TV2 ryker, ryker også muligheten til å velge strømmetjenesten TV2Play gjennom Altibox, understreker Veggeland.

– Altibox og TV2 har vært i mange klinsjer de siste årene, så forholdet var anstrengt fra før. Denne gangen var nok utgangspunktet det verst tenkelige, sier Knut Kristian Hauger, redaktør i Kampanje.com.

Han har en klar formening om hva som er stridens kjerne:

– Det TV2 har fått til med Allente, og trolig med Telia og Telenor, er å tilgjengeliggjøre TV2 Play til et så bredt utvalg abonnenter som mulig. De går hardt ut, og gir et signal om at de ikke vil akseptere å ligge i den valgfrie poengmenyen, men vil være en del av den faste menyen.

Altibox vil derimot ha valgfrihet for kundene, som de selv sier, poengterer Hauger:

– Det er noe helt nytt det TV2 her prøver på. De krever å komme inn som en fast del av menyen, for da slipper de å konkurrere med Netflix og HBO om strømmekundene, sier Hauger.

Enorme fotball-summer

De største pengene i TV-bransjen handler om direktesendt sport. Det er fortsatt ukjent hva TV2 har betalt for sine Premier League-rettigheter, som gjelder ut denne sesongen. Det er som ikke er ukjent er derimot at prisen kundene må ut med for dette har økt kraftig.

Sportspakken som inkluderer Premier League koster rundt 900 kroner fra august i fjor. Da gikk prisen opp 200 kroner, og i løpet av fem år har tilgangen til den engelske toppserien mer enn doblet seg i pris.

Men ifølge flere kilder Nettavisen har snakket med som kjenner TV-bransjen godt, er ikke disse premium-inntektene nok for TV2. Derfor forsøker allmennkringkasteren å spre kostnadene over på alle TV2-kundene, hevder kildene. Med andre ord, også kunder som ikke er interessert i fotball, må betale for fotball. Veggeland i Altbox ønsker ikke å kommentere denne hypotesen.

– Det får du spørre TV2 om, sier han.

TV2 avviser ikke denne hypotesen (se lenger ned).

– Svært få ønsker fotballpakker

Veggeland forteller at det kom svært overraskende at TV2 gikk fra forhandlingsbordet. Han er klar på at kundene vil få kompensasjon:

– Vi har ikke noe klart ennå – og det er åtte dager igjen til avtalen løper ut. Men hvis vi kommer dit og kundene ikke har TV2, vil kundene selvsagt bli kompensert med at det vi ellers ville betalt TV2 skal komme dem til gode. Vi kommer tilbake til dette om det blir aktuelt.

Veggeland forteller at andelen Altibox-kunder som har TV2s premium-fotball er lav:

– Det er ikke så mange som har fotball gjennom oss, blant annet på grunn av ekstreme prisøkninger fra TV2. Det er marginal andel av våre 530.000 TV-kunder.

– Hvor oppfatter du at ballen ligger nå i denne saken?

– Den ligger definitivt på TV2 banehalvdel. Vi kan jo ikke tvinge dem tilbake, men vi ønsker jo at de av våre kunder som vil se på TV2s innhold, skal ha mulighet til det.

– De vil ikke ha det vi tilbyr

Ifølge Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, er det «modellen» TV-selskapet tilbyr som er sakens kjerne, uten at hun vil forklare hva denne går ut på:

– Vi har forhandlet lenge. Det er tydelig at Altibox ønsker en helt annen modell enn hva vi tilbyr og som avviker vesentlig fra hva vi har avtalt med de andre distributørene. Dette er bakgrunnen, og da er det ikke lenger grunnlag for en avtale.

– Og hva ligger i denne modellen?

– Vi har en modell som vi går til markedet med, men jeg kan vil ikke gå inn på detaljer. Altibox ønsker seg noe annet enn denne modellen.

– Hvorfor havner dere i så mange konflikter med partnere?

– Det er krevende forhandlinger for begge parter. Vi har en helt ny medieøkonomi med digitaliseringen. Dette er likevel en litt annen situasjon. De vil ikke ha det vi tilbyr. Da tar vi konsekvensene av det nå, heller enn å bli sittende og krangle på overtid. Det gir også seerne en mulighet til å områ seg. Vi har diskutert med Altibox siden januar, men kommer ikke videre, sier Willand.

– Hva har du å si til TV-seerne som rammes av dette?

– Vi er lei oss for at dette går utover seerne, og har stort forståelse for at seerne er sinte. Vi skjønner jo at noe av dette er rettet mot oss og kan ikke annet enn å beklage at det ikke lenger er grunnlag for en avtale.

– En litt rar misforståelse

– Det er lett å tenke at dere skal dekke inn høye kostnader for dyre sportsrettigheter – er det rimelig at kunder som ikke er interessert i fotball skal være med på å dekke inn disse kostnadene?

– Alle våre partnerskap må bygges på noe som er bærekraftig for TV 2 over tid. Vi investerer i masse godt norsk innhold – også sport. Skal vi inn i partnerskap med distributører, må vi ha en avtale som er bærekraftig – vi må være i stand til å konkurrere med de globale gigantene, sier Sarah Willand.

– Men må de som ikke er interessert i fotball være med på å betale for fotball-innholdet?

– Dette er en litt rar misforståelse. I alle andre sammenhenger i livet må man betale mer for å ha tilgang til hele vareutvalget. Ikke mindre. Selv om du bare vil ha én vare. Sagt på en annen måte, det er som om Nettavisen ber hotellet lage en hel buffé til ansatte på firmatur, men krever at dere bare skal betale for egg og bacon hvis ansatte velger det.

– «Kundene skal få lov til å se det de ønsker og slippe å betale for innhold de ikke ønsker», sier Andreas Veggeland i Altibox – hvilke kanaler er det dere vil tvinge kunden til å betale for?

– Som sagt, jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene i de forhandlingene vi har hatt. Helt grunnleggende ønsker ikke Altibox vår modell og det tar vi nå konsekvensen av.

– Er ikke dette spill for galleriet? Dere har tatt en lignende posisjon før?

– Nei. Vi er ikke i en konflikt. Det er ikke forhandlinger, og da er ikke dette forhandlingstaktikk. Det handler om at det ikke lenger er et grunnlag for samarbeid, sier Sarah Willand.