Ny satsing på torsk i nord: - Vi vil ha behov for en stab på sju personer

Selskapet Norcod har søkt Nordland fylkeskommune om å få etablere en ny lokalitet for oppdrett av torsk.