Den første Samfunnskontrakten for flere læreplasser ble signert i 2012, og den ble forlenga i 2016. Den nye avtalen gjelder fram til 2026, og er signert av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, YS, Norges Rederiforbund, Akademikerne og KS. Vi er kjempeglade for å ha denne avtalen i boks på slutten av vår tid i førersetet i Kunnskapsdepartementet.

Målet er at alle som er kvalifiserte søkere til en læreplass skal få et tilbud om dette. Lærlingeordninga er, og skal fortsatt være, førstevalget for de som ønsker seg et fag- eller svennebrev. Da trenger vi flere læreplasser.

Hvert år står altfor mange norske ungdommer uten en læreplass. Dette hinderet for å fullføre videregående opplæring skaper store utfordringer både for den enkelte elev og for samfunnet. Tall fra 2020 viser at 76 prosent av de som søkte, fikk lærekontrakt og starta i lære i løpet av året. Det betyr at nesten 7 000 søkere sto uten læreplass. Av disse var 4 400 ungdommer.

Den nye samfunnskontrakten vektlegger å sikre læreplass til de som tradisjonelt sett har hatt problem med å få læreplass. Dette er for eksempel elever som har bestått, men har svake karakterer. Arbeidet med å hindre all diskriminering i rekruttering av lærlinger er viktig. Hvilken skole du går på eller hvor du kommer fra skal ikke ha noe å si for om du få læreplass eller ikke. Hovedmålet med den nye samfunnskontrakten er at alle som er formelt kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. I arbeidet med å skaffe flere læreplasser skal det opprettes nettverk for samarbeid lokalt og gjøres en innsats for å rekruttere flere lærebedrifter. Blant andre tiltak er å bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene og at opplæringa i skolen brukes strategisk for å forberede elevene på læretid og slik øke mulighetene for at de skal få læreplass.

Siden den første Samfunnskontrakten ble inngått i 2012 har antallet nye lærekontrakter økt med 24 prosent. Avtalen mellom partene bidrar altså til at flere unge får læreplass. Det er kun gjennom felles innsats vi kan nå målet, og derfor er vi kjempeglade for at det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet videreføres.