Ulv - ulv. Artikkelen er lite nyansert mht. tiltakene som foreslås i høringsdokumentet.
For oss som tilhører Nordlandsnett, vil vi etter høringsuttalelsen få redusert nettleie fordi nettleien vi betaler nu ligger over gjennomsnittet for landet.
Nordlandsnett AS kan, avhengig av endelig modell, få et utjevningstilskudd på 13 millioner.
Om vi er 10 000 kunder, vil det si kr 1 300 i reduksjon i nettleie i gjennomsnitt. Beregnes reduksjonen ut fra forbruket, målt i kWt, vil de som forbruker mest, få størst reduksjon.
Hvorfor går ikke AN selv inn i materien og analyserer virkningen for egne lesere?
Østlandsbedriften Hafslund er nettselskapet med lavest nettleie i dag. Med en utjevning til lik nettleie over hele landet, må deres kunder antagelig betale det dobbelte av dagens nettleie. Dette er grunnlaget for overskriften i artikkelen.