Det var vedtatt ny barnehage på gamle Løding skole. Nå har politikerne snudd, og ønsker å bygge ny barnehage på tomta mellom Engmark barnehage og kunstgressbane. Det er kjempedårlig grunnforhold på den tomta, og det var store utfordringer da Engmark barnehage ble bygget. Området er også allerede overbelastet med trafikk, med idrettshall, svømmehall, ungdomsklubb, kunstgressbane, ladeplass for buss, Engmark barnehage og nye Tverlandet skole. Når det er arrangement i Engmark barnehage (Lucia, FN dag osv) bruker det være kaos med biler og parkering, og med enda flere avdelinger barnehage kommer det ikke til å bli trafikksikkert for de myke trafikantene. Dette er skolevei for mange barn.

Området blir en byggeplass veldig lenge, og det blir uutholdelig for over hundre barn å leke, leve og sove i byggestøv og støy. Det blir også veldig mange barn som skal bruke de samme turområdene. Det er pr i dag stor slitasje på de nærmeste friluftsområdene rundt Engmark. De benyttes av hele skolen og barnehagene. Ved å bygge ny barnehage på gamle Løding skole vil man få flere muligheter, og spre trykket på flere ulike områder.

Løding skole ha et stort og variert uteområde som er spennende og utfordrende for alle aldre, og mye å finne på både sommer og vinter. Det er i tillegg allerede brukt mye penger og ressurser på å planlegge ny barnehage her. Tegningene er ferdige, og det er unødvendig at dette er bortkastet.

Politikerne mener at de to store barnehagene (Engmark og Løding) skal kunne samarbeide under ferieavvikling når de ligger rett ved siden av hverandre. Dette er ikke gunstig for små barn. Trygghet er det viktigste, men det er få barn som føler seg trygge når fremmede voksne skal være sammen med dem. Det argumenteres også med økt boligbygging ved Engmark, men det skal bygges andre plasser på Tverlandet også. Det går ikke buss fra Hopen til Tverlandet, og det er veldig langt å gå fra Hopen til Engmark for de som ikke har bil. For innbyggerne på Tverlandet vil det være lønnsomt med barnehage på begge sider av bygda.

Vi vil ha ny barnehage på gamle løding skole, slik vi er blitt lovet!

La oss gjøre det som er best for barna, og de ansatte som skal jobbe der!

Hilsen fra alle foresatte i dagens Løding barnehage.