Det er en økning i koronasyke på sykehus, men FHI-topp Preben Aavitsland er ikke bekymret.

Den nye varianten BA. 2.86 har blitt oppdaget i Sverige, og det skal være stor geografisk spredning.

– Varianten er ennå ikke påvist i kliniske prøver i Norge, men det er sannsynlig at den er i omløp, men på et lavt nivå, allerede og bare ikke plukket opp ennå. Vi fortsetter å undersøke spesielt for denne varianten og får nye resultater nesten hver dag. Vi vil komme med en oppdatering dersom vi skulle påvise varianten, opplyser seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet til NTB.

Hun påpeker at varianten er svært endret fra tidligere varianter vi har i Norge, men at det er noen likhetstrekk.

– Det er derfor ventet at vi er mer beskyttet nå mot alvorlig sykdom og død enn vi var i starten av pandemien nesten uansett variant. Hvilke betydning denne varianten vil kunne ha, er det for tidlig å spekulere om. Vi er spesielt på vakt for om varianten vil kunne spre seg like hurtig eller hurtigere enn nåværende varianter, sier Bragstad.

Aavitsland: Ikke bekymret

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier at han ikke er særlig bekymret.

– Den har ikke spredd seg eksplosivt og ser heller ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Det kan være at dette bare er en av de mange variantene som kommer og går, og som ikke klarer å utkonkurrere den dominerende varianten. Vi ser foreløpig ikke grunn til bekymring, sier Aavitsland til NTB.

Han regner imidlertid med at varianten snart blir påvist også her i Norge.

Flere koronasyke på sykehus

Det er flere som går rundt og småsnufser nå i overgangen fra sommer til høst.

– Inntrykket er at det er en del forkjølede mennesker der ute. Det kan være korona, men det kan også være andre virus, sier Aavitsland.

Han påpeker at mengdene koronavirus i avløpsvann fra Oslo og Viken er nokså stabilt.

Samtidig er det en mindre økning i legebesøk for korona og også en økning i sykehusinnleggelser av personer med positiv koronatest, men ikke for andre luftveisinfeksjoner.

– Sykehusene har disse ukene samme antall nye innleggelser for luftveisinfeksjoner som på samme tid før pandemien. Helt normalt, altså, sier Aavitsland.

Aavitsland sier de følger situasjonen med en rekke systemer og målere. Koronasituasjonen følges tettere enn influensasituasjonen.

Dette er rådene hvis du er syk

Det begynner å bli en stund siden vi alle kunne smittevernregler på rams. Aavitsland minner om rådene.

– Rådet er å holde seg hjemme når man blir skikkelig forkjølet til det verste er over, uansett om man er testet og uansett hva testen viser. Man bør også holde seg unna eldre og andre med særlig risiko, sier FHI-overlegen.

Testing er først og fremst aktuelt for eldre og folk med kroniske sykdommer som ønsker behandling med koronamedisinen Paxlovid. Legemiddelet kan trolig redusere risikoen for alvorlig sykdom hvis det gis raskt etter at symptomene har begynt.

– For andre er testing for korona og andre luftveisinfeksjoner unødvendig, slår Aavitsland fast.